ورق شیروانی

فیلترها
ورق شیروانی
محصول قيمت
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق سفال گالوانیزه 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.5 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.5 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق رنگی طرح سفال 0.5 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.5 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق شادولاین رنگی 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1250 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق طرح سینوسی رنگی 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شادولاین گالوانیزه 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,680 تومان 10,600
ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,670 تومان 10,600
ورق طرح سینوسی گالوانیزه 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,650 تومان 10,600
ورق شادولاین رنگی 1 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1000 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1000 طرح سینوسی بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شادولاین گالوانیزه 1 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,680 تومان 10,600
ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1000 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,670 تومان 10,600
ورق طرح سینوسی گالوانیزه 1 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,650 تومان 10,600
ورق طرح سفال
محصول قيمت
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.7 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق سفال گالوانیزه 0.6 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.6 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

تماس بگیرید
ورق طرح سفال رنگی 0.5 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.5 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق رنگی طرح سفال 0.5 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق طرح سفال گالوانیزه 0.5 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

تماس بگیرید
ورق شادولاین
محصول قيمت
ورق شادولاین رنگی 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شادولاین گالوانیزه 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,680 تومان 10,600
ورق شادولاین رنگی 1 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شادولاین گالوانیزه 1 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,680 تومان 10,600
ورق ذوزنقه
محصول قيمت
ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1250 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1250 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,670 تومان 10,600
ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1000 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شیروانی گالوانیزه 1 عرض 1000 طرح ذوزنقه بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,670 تومان 10,600
ورق کرکره رنگی
محصول قيمت
ورق طرح سینوسی رنگی 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق شیروانی رنگی 1 عرض 1000 طرح سینوسی بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه
محصول قيمت
ورق طرح سینوسی گالوانیزه 1 عرض 1250 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,650 تومان 10,600
ورق طرح سینوسی گالوانیزه 1 عرض 1000 بروزرسانی: 1401/09/20

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

39,650 تومان 10,600
نتایج 1 تا 24 از کل 108 نتیجه
color-sheet_1187181516

قیمت ورق شیروانی به المان های مختلفی مانند ابعاد و اندازه، کیفیت ورق، کارخانه سازنده، جنس ورق بستگی دارد. علاوه بر آن شرایطی مانند ضخامت ورق بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود. از مزایای این ورق ها می توان به نصب راحت، سریع، امنیت بالا، سبکی، مقاومت در برابر باران و برف و عمر بالا اشاره نمود.


ورق رنگی شیروانی

ورق رنگی شیروانی ورق های فلزی گالوانیزه هستند که ورق پایه آنها آهن یا فولاد است و در کوره رنگ مورد نظر خود را گرفته است. ورق های رنگی شیروانی توسط دستگاه های تخصصی، فرم و اندازه های متفاوتی می گیرند که هر کدام کاربرد متفاوتی داشته و در  رنگ ها متعدد در بازار عرضه می گردند، بر سطح این ورق ها می توان بافت های سطحی مانندطرح کتانی، چرمی شکل یا گرانیتی به کار برد.

قیمت ورق شیروانی رنگی

قیمت ورق شیروانی رنگی بر اساس نوع کیفیت و پوشش ورق متفاوت خواهد بود. پوشش رنگی روی ورق حداقل 20 میکرون و دو برابر پشت ورق ضخامت دارد و در دو مرحله ایجاد خواهد شد. قیمت ورق شیروانی رنگی علاوه بر ابعاد و ضخامت به قیمت فلزاتی مانند آهن و فولاد و قیمت رنگ کوره ای بستگی دارد و با توجه به نوسان قیمت ها و دلار، قیمت ورق شیروانی متغیر بوده و رو به افزایش است.


ورق شیروانی

ورق شیروانی نمونه های فرم داده شده و تغییرشکل یافته ورق های گالوانیزه است. ورق های گالوانیزه بسته به کاربرد و نوع استفاده و اهمیت آنها دارای رنگ یا بدون رنگ هستند. این ورق ها در ضخامت های متنوع از 0.3 تا 1 میلی متر ایجاد شده ولی ضخامت رایج و معمول آن 0.5 میلی متر است.
مدل های ورق شیروانی به شرح زیر می باشد:
طرح سفال، کرکره ای یا در اصطلاح سینوسی ذوزنقه ای و طرح شدولاین

قیمت شیروانی

قیمت شیروانی در جدول زیر آمده است. قیمت ورق شیروانی رنگی شرکت های مختلف با ضخامت های متنوع در این جدول آورده شده است. ورق گالوانیزه رنگی در کاربردهای مختلف مانند سقف ساختمان ها، پوشش سقف شیبدار، سقف کارگاه ها و سقف کاذب و تولید وسایل خانگی مانند یخچال و گاز و ....اشاره نمود به دلیل تغییرات سریع قیمت ها با شماره تماس های شرکت شهرآهن تماس بگیرید.

قیمت هر متر مربع سقف شیروانی

قیمت هر متر مربع سقف شیروانی در جدول سایت های مختلف آورده شده است. به طور معمول ورق های رنگی ساده گران تر و پرهزینه تر هستند. جهت استعلام قیمت روز انواع ورق شیروانی، قیمت ورق شیروانی رنگی,ابعاد ورق شیروانی, قیمت ورق به فروشگاه شرکت شهر آهن مراجعه نمایید. مشاورین این شرکت در تمامی روزهای هفته آماده پاسخگویی به سوالات شما خواهند بود. با تماس با شماره های دفتر تهران با شماره 66130150 -021 از آخرین قیمت های روز هرمترمربع سقف شیروانی مطلع شوید.

قیمت شیروانی متری

قیمت شیروانی متری است یعنی هزینه بر اساس سطح سقف محاسبه می گردد به این صورت که مساحت سقف هرچقدر بود یک درصد ثابت مثلا 20 درصد به آن اضافه می شود و قیمت به دست می آید. ورق رنگی در دو مرحله تولید می گردد. در مرحله اول چربی گیری انجام می شود به این صورت که هرنوع آلودگی از ورق جدا می شود. در مرحله دوم پس از قرار گرفتن ورق در محیط گرم، ورق با مواد قلیایی شست و شو می گردد.

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی مانند دیگر فلزها هرروز در حال نوسان دائم است و قیمت آن را باید از شرکت های فروش آهن به صورت روزانه چک نمود. ورق گالوانیزه درواقع یک ورقه آهن یا فولاد است که در طی فرآیند گالوانیزاسیون یک لایه محافظ یا پوشش روی آن قرار گرفته است. این پوشش در جهت افزایش عمر فلز و عایقی در برابر سرما و گرما و تغییرات آب و هوایی ایجاد می شود و در طولانی مدت زنگ زدگی را به تاخیر می اندازد. معمولا رنگ محافظ از جنس روی و مذاب است.


 

قیمت ورق در شهر آهن به روز است؟
بله قیمت ورق روزانه به صورت لحظه ای بروز رسانی می شود.
چگونه می توانم ورق را سفارش دهم؟
شما میتوانید انواع ورق را در سایت مشاهده و پس از انتخاب 02166130150تماس بگیرید.
زمان تحویل کالاها چقدر است؟
به محض قطعی کردن سفارش کالا ارسال می گردد.
وزن ورق چقدر است؟
وزن ورق بر اساس شاخه و قطر محصولی که انتخاب می نمایید متفاوت است.