فولاد مقاوم به حرارت

فیلترها
فولاد مقاوم به حرارت
محصول قيمت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7362 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7362

تماس بگیرید
فولاد 1.7362 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7362

تماس بگیرید
فولاد 1.7707 آلمان قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 210 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 110 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

186,400 تومان 50
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

186,400 تومان 50
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

121,400 تومان 50
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

121,400 تومان 50
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

121,400 تومان 50
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

201,400 تومان 50
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

201,400 تومان 50
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 210 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

201,400 تومان 50
فولاد 1.7335
محصول قيمت
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

201,400 تومان 50
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

201,400 تومان 50
فولاد 1.7335 اسفراین قطر 210 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7335

201,400 تومان 50
فولاد 1.7707
محصول قيمت
فولاد 1.7707 آلمان قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 210 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 110 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.7707 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7707

141,400 تومان 50
فولاد 1.8070
محصول قيمت
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

121,400 تومان 50
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

121,400 تومان 50
فولاد 1.8070 ایتالیا قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.8070

121,400 تومان 50
فولاد 1.7709
محصول قيمت
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7709

186,400 تومان 50
فولاد 1.7362
محصول قيمت
فولاد 1.7362 آلمان قطر 100 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7362

تماس بگیرید
فولاد 1.7362 آلمان قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7362

تماس بگیرید
فولاد 1.7380
محصول قيمت
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

186,400 تومان 50
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

186,400 تومان 50
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.7380

186,400 تومان 50
نتایج 1 تا 24 از کل 26 نتیجه
heat-resistant-steel_218326874

فولاد مقاوم به حرارت فولادهایی هستند که تحمل حرارت تا 500 درجه سانتی گراد را دارند. در صنعت، نیاز به فولاد و قطعاتی می باشد که بتوانند در دمای بالا مقاوم بمانند. به همین دلیل فولاد مقاوم به حرارت تولید شد تا این نیاز بر طرف شود. فولاد مقاوم به حرارت از عناصر آلیاژی تشکیل شده است و عموما در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی و ترک خوردگی وجود داشته باشد. 

قیمت فولاد مقاوم به حرارت

قیمت فولاد مقاوم به حرارت به صورت روزانه توسط همکاران ما در سایت شهرآهن در اختیار هموطنان گرامی قرار می گیرد. این فولادها که منابع اصلی آن در ایران وجود دارد، به صورت  گسترده در این فروشگاه با قیمت مناسب عرضه می گردد. در سال های اخیر، ایران در ساخت این فولاد ها پیشرفت چشمگیری داشته است. دو ماده از مهم ترین عناصر به کار رفته در فولاد مقاوم به حرارت، نیکل و کروم است. نیکل برای ایجاد استحکام و انعطاف پذیری و کروم برای مقاومت فولاد در برابر اکسیداسیون اضافه می گردد. 

قیمت روز فولاد مقاوم به حرارت

قیمت روز فولاد مقاوم به حرارت را تنها با تماس با شماره تلفن 02166130150 می توانید از همکاران ما جویا شوید. شرکت پخش آهن شهرآهن، عرضه کننده انواع ورق آهن، فولاد، ورق و ... به صورت اینترنتی در ایران. همین حالا با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان همکاران ما استفاده نمایید.

میلگرد مقاوم به حرارت

میلگرد مقاوم به حرارت، میلگردهایی هستند که در دمای بالای 500 درجه سانتی گراد نیز خواص خود را حفظ می کنند. این میلگردها، حاوی مقادیر فراوانی آلیاژ نیکل و کروم هستند. میلگردهای مقاوم به حرارت غالباً در مواردی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به مقاومت به خوردگی ، ترک، سایش در دمای بالا داشته باشند.

قیمت میلگرد مقاوم به حرارت

قیمت میلگرد مقاوم به حرارت در صنعت ایران اهیمت بالایی دارد. چرا که میلگردهای مقاوم به حرارت، بخش اعظم و مهمی از صنعت را به خود اختصاص داده است. قیمت میلگردهای مقاوم به حرارت بستگی به میزان آلیاژ کربن، نیکل و کروم آنها دارد که غالباً میلگردهای پرآلیاژی می باشند که در محیط های حاوی گازهای گوگرددار و بدون گوگرد استفاده می شوند.