فولاد گرم کار

فیلترها
فولاد گرم کار
محصول قيمت
فولاد 1.2581 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2581

تماس بگیرید
فولاد 1.2581 آلمان قطر 130 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2581

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
فولاد 1.2767 پلدی چک قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
فولاد 1.2767 پلدی چک قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
فولاد 1.2567 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2567

616,500 تومان 50
فولاد 1.2567 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2567

616,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 400 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 380 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 350 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 320 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

156,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

156,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 220 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

156,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 190 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 آلمان قطر 170 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714
محصول قيمت
فولاد 1.2714 چین قطر 400 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 380 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 350 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 320 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 300 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

166,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 280 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

156,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 250 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

156,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 220 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

156,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 200 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 190 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 چین قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 آلمان قطر 170 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 آلمان قطر 160 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2714 آلمان قطر 150 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2714

161,500 تومان 50
فولاد 1.2567
محصول قيمت
فولاد 1.2567 آلمان قطر 90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2567

616,500 تومان 50
فولاد 1.2567 آلمان قطر 80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2567

616,500 تومان 50
فولاد 1.2581
محصول قيمت
فولاد 1.2581 آلمان قطر 180 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2581

تماس بگیرید
فولاد 1.2581 آلمان قطر 130 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2581

تماس بگیرید
فولاد 1.2767
محصول قيمت
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×90 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×80 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
فولاد 1.2767 پلدی چک قطر 60 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
فولاد 1.2767 پلدی چک قطر 50 بروزرسانی: 1401/12/24

بنگاه تهران

کیلوگرم

1.2767

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 68 نتیجه
hot-work-tool-steel_1482180627

فولاد گرم کار در صنعت برای فعالیت هایی که در آن لازم است فولاد بالای 315 درجه سانتیگراد کار کنند تولید و عرضه می گردد. برخلاف فولاد گرم کار، در فولاد های ابزارسرد که در دماهای پایین تر تغییر شکل داده و نرم می شوند و تحمل در برابر افزایش دما چقرمگی می گردد.

فولاد ابزاری گرم کار

فولاد ابزاری گرم کار به دلیل تحمل بالای دما می تواند به عنوان ابزار فرم دهی دیگر فولادها به کار رود. این فولادها برعکس فولاد سردکار دارای درصد کمی از کربن بوده و برای افزایش چقرمگی و قابلیت تحمل تغییردمای ناگهانی  با عناصری مانند وانادیوم،کبالت، مولیبدن ترکیب و آلیاژ می گردد.  

قیمت فولاد ابزاری گرم کار

قیمت فولاد ابزاری گرم کار را می توانید در هر ساعتی از شبانه روز به صورت تلفنی از همکاران ما در گروه عرضه کننده آهن شهر آهن جویا شوید.  به طور کلی برای بهبود خاصیت فولادها، با عناصر مختلف آلیاژ می شومد. در فولاد گرم کار نیز همانطور که اشاره شد، کربن فولاد با عناصری مانند وانادیوم و مولیبدن  آلیاژ می گردند.به طور مثال عنصر وانادیوم باعث می گردد مقاومت فولاد گرم کار را زیاد می کند و مولیبدن باعث بهبود خاصیت چقرمگی فولاد آلیاژی می گردد.

میلگرد گرم کار

میلگرد گرم کار ، میلگرد ابزاری بوده که در دمای بالاتر از 316 درجه سانتی گراد ، نرم می شود و استحکام آن کاهش می یابد. میلگردهای ابزاری گرم کار ،کربن کمی دارد و در حرارت بالا ، عناصر مولیبدن ، وانادیوم و کبالت مقاومت به نرم شدن را افزایش می دهد. میلگرد گرمکار در ساخت ابزار کاربرد فراوانی دارد و غالباً در مواردی به کار می رود که در مدت طولانی تحت تنش های شدید مکانیکی و حرارتی قرار می گیرند.

قیمت میلگرد گرم کار

قیمت میلگرد گرم کار با توجه به کارخانه های تولیدکننده و ابعاد آنها متفاوت می باشد. قیمت میلگرد ابزاری گرمکار با توجه به خواص مقاومت به سایش ، ضربه ، شوک های حرارتی و بازگشن بسیار زیاد در اربردهای خاص و محدود ، قابل توجیه می باشد. با توجه به انواع مختلف میلگرد گرمکار و چقرمگی متفاوت، کاربردهای متفاوتی نیز وجود دارد. جهت انتخاب بهترین محصول ، با کارشناسان ما در تماس باشید.