قیمت میلگرد 18

قیمت میلگرد 18 امروز + قیمت هر کیلو و شاخه

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

24,080 تومان
تغییر قیمت: ثابت
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
نیشابور (فولاد خراسان)
محصول قيمت

قیمت میلگرد 18 نیشابور

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 فایکو (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

24,500 تومان
تغییر قیمت: 140
گروه صنعتی درپاد تبریز
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 درپاد تبریز (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

24,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نورد آریان فولاد
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 آریان فولاد (A3)

بروزرسانی: 5 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

24,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت
قیمت میلگرد پرشین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 پرشین فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 فولاد البرز تاکستان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد ظفر بناب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 فولاد ظفر بناب (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

24,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مجتمع فولاد شاهین بناب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 18 فولاد شاهین بناب (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

23,400 تومان
تغییر قیمت: 100
شرکت فولاد قزوین
محصول قيمت