02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

اجرای انواع سازه

مجموعه شهرآهن، دنیایی از خدمات را در صنعت ساختمان، از تامین مصالح تا مشاوره و اجرا، ارائه می نماید. اجرای انواع سازه، که شامل سازه فلزی، سازه بتنی و... می باشد، یکی از فعالیت های این مجموعه است؛ که توانسته است با شناخت نیازهای صنعت ساختمان و بازار روز، مسیر کوتاه تری جهت جایگزینی ساخت و ساز پرهزینه با مقرون به صرفه و ایمنی بیشتر، ارائه نماید.