قیمت میلگرد 16

قیمت میلگرد 16 امروز | خرید میلگرد سایز 16 تمام کارخانه ها

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

میلگرد 16 اصفهان ذوب آهن

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

24,270 تومان
تغییر قیمت: ثابت
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

25,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نیشابور (فولاد خراسان)
محصول قيمت

میلگرد 16 نیشابور

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

23,730 تومان
تغییر قیمت: 90
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 روهینا جنوب دزفول (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

22,610 تومان
تغییر قیمت: ثابت
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 فایکو (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

24,500 تومان
تغییر قیمت: 140
گروه صنعتی درپاد تبریز
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 درپاد تبریز (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

24,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نورد آریان فولاد
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 آریان فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

24,405 تومان
تغییر قیمت: 175
مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 فولاد البرز تاکستان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد ظفر بناب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 فولاد ظفر بناب (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

24,545 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد قزوین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 16 فولاد قزوین (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید