02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

تامین پیمانکار-جذب پیمانکار

یکی از وجوه، بهبود کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه در مجموعه شهرآهن، جذب کارکنان پیمانکار با تجربه و دانش کافی در زمینه مورد تخصص خود می باشد. مزیت رقابتی ما، داشتن شاخص قانونی و تخصصی به لحاظ علمی، در جذب پرسنل و منابع انسانی پیمانکار می باشد. از این رو شهرآهن قادر است با بهترین کیفیت و مجرب ترین کادر، خدمات خود را ارائه نماید.