02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

تهاتر، فروش اعتباری، تسهیلات

مجموعه بزرگ شهرآهن نیز با توجه به وضعیت روز بازار و مشکلات بوجود آمده در تبادلات و نقدینگی بازار، تهاتر را به عنوان مسیری برای پیشرفت و رونق ارتباطات و همکاری با بزرگان بازار و ساختمان برگزیده است. هدف اصلی تهاتر، تامین مالی پروژه های ساختمانی و رونق کسب و کار در بخش ساختمان می باشد که مجموعه شهرآهن در چارچوب قانونی و حقوقی، کسب و کار خود را با تهاتر رونق بخشیده است.

پرسش و پاسخ تسهیلات