قیمت میلگرد 12

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

26,360 تومان
تغییر قیمت: ثابت
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

26,180 تومان
تغییر قیمت: ثابت
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 روهینا جنوب دزفول (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 فایکو (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید
گروه صنعتی درپاد تبریز
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 درپاد تبریز (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

24,815 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نورد آریان فولاد
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید

میلگرد آجدار 12 آریان فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

25,045 تومان
تغییر قیمت: 185
قیمت میلگرد پرشین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 پرشین فولاد (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 فولاد البرز تاکستان (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید

میلگرد آجدار 12 فولاد البرز تاکستان (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید
مجتمع فولاد ظفر بناب
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 فولاد ظفر بناب (A3)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

24,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد قزوین
محصول قيمت

میلگرد آجدار 12 فولاد قزوین (A2)

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A2