گروه صنعتی سپاهان

نبشی ساختمانی گروه صنعتی سپاهان
محصول قيمت

نبشی سایز 8×80×80 سپاهان (6 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

تماس بگیرید

نبشی سایز 12×140×140 سپاهان (6 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

6

کارخانه

140x140

کیلوگرم

12

تماس بگیرید

نبشی سایز 12×120×120 سپاهان (6 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

6

کارخانه

120x120

کیلوگرم

12

تماس بگیرید

نبشی سایز 10×100×100 سپاهان (6 متری)

بروزرسانی: 1 روز قبل

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید
قیمت لوله گاز گروه صنعتی سپاهان
محصول قيمت

لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

35,775 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.5

35,775 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3

35,775 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

35,775 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

35,775 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

3

35,775 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

37,235 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.9

37,235 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1/4 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3.4

37,235 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1/2 اینچ ضخامت 2.8 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

37,235 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 1/2 1 اینچ ضخامت 3.4 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3.4

37,235 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله گالوانیزه گروه صنعتی سپاهان
محصول قيمت

لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

2

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

2

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2.5

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2 سپاهان

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

2

48,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 63 نتیجه
sanati-sepahan

شرکت گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان

تاریخ تاسیس گروه صنعتی سپاهان : 1352

ظرفیت تولید گروه صنعتی سپاهان : 40 هزار تن

محصولات گروه صنعتی سپاهان : لوله داربستی ، لوله صنعتی و ساختمانی ، لوله گاز رسانی ، لوله آبرسانی ، لوله گالوانیزه

مشخصات محصول گروه صنعتی سپاهان :

1 : لوله داربستی سپاهان : لوله داربستی " 2/1 1 ضخامت 2.5 ، لوله داربستی " 2/1 1 ضخامت 3 ، لوله داربستی " 2/1 1 ضخامت 2

2 : لوله صنعتی سپاهان : لوله صنعتی" 2/1 ضخامت 2 ، لوله صنعتی"4/3 ضخامت 2.5 ، لوله صنعتی"1 ضخامت 2.5 ، لوله صنعتی"4/1 1 ضخامت 2.5 ، لوله صنعتی"2/1 1 ضخامت 2.5 ، لوله صنعتی"2 ضخامت 3 ، لوله صنعتی"2/1 2 ضخامت 3، لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ، لوله صنعتی"4 ضخامت 3 ، لوله صنعتی"5 ضخامت 4 ، لوله صنعتی"6 ضخامت 4 ، لوله صنعتی"8 ضخامت 4

3 : لوله گاز خانگی سپاهان : لوله گاز خانگی "2/1 ، لوله مانیس گاز "2/1 ، لوله گاز خانگی "4/3 ، لوله مانیس گاز "4/3 ، لوله گاز خانگی "1 ، لوله مانیس گاز "1 ، لوله گاز خانگی "4/1 1 ، لوله مانیس گاز "4/1 1 ، لوله گاز خانگی "2/1 1 ، لوله مانیس گاز "2/1 1 ، لوله گاز خانگی "2، لوله مانیس گاز "2

4 : لوله تست شده سپاهان : لوله تست شده "2/1 2 ضخامت 4 ، لوله تست شده "2/1 2 ضخامت 3 ، لوله تست شده "3 ضخامت 4 ، لوله تست شده "3 ضخامت 3 ، لوله تست شده "4 ضخامت 4 ، لوله تست شده "4 ضخامت 3 ، لوله تست شده "5 ضخامت 3 ، لوله تست شده "5 ضخامت 5 ، لوله تست شده "6 ضخامت 3 ، لوله تست شده "6 ضخامت 4 ، لوله تست شده "8 ضخامت 4 ، لوله تست شده "8 ضخامت 6

5 : لوله گالوانیزه سپاهان : لوله گالوانیز 2/1 ضخامت 2 ، لوله گالوانیز 4/3 ضخامت 2 ، لوله گالوانیز 1 ضخامت 2 ، لوله گالوانیز 1 ضخامت 2.5 ، لوله گالوانیز 4/1 1 ضخامت 2 ، لوله گالوانیز 4/1 1 ضخامت 2.5 ، لوله گالوانیز 2/1 1 ضخامت 2 ، لوله گالوانیز 2/1 1 ضخامت 2.5 ، لوله گالوانیز 2 ضخامت 2

نشانی کارخانه گروه صنعتی سپاهان : اصفهان کیلومتر 25 جاده اصفهان نائین

شرکت گروه صنعتی سپاهان در سال ۱۳۵۲ توسط گروهی از صنعتگران مبتکر با بیش از بیست سال تجربه قبلی در زمینه لوله و پروفیل تأسیس شد. شرکت گروه صنعتی سپاهان طراح و سازنده قالبهای مورد نیاز تولید، با اعمال کنترل های کیفی دقیق متضمن ارائه محصولات مرغوب اعم از لوله های گالوانیزه ، لوله آبرسانی ، لوله گازی سپاهان اصفهان و ... با استانداردهای بین المللی می باشد.

شما می توانید قیمت لوله داربستی سپاهان ، لوله صنعتی سپاهان ، لوله گاز خانگی سپاهان ، لوله تست شده سپاهان ، لوله گالوانیزه سپاهان را در سایت شهرآهن جستجو نمایید و یا نسبت به سفارش محصولات مورد نظر خود با ما در تماس باشید .

09123137673

02166130150