شرکت تولیدی صنعتی کچو

قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

پروفیل (قوطی) 4×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

4

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3×90×90 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

90x90

کیلوگرم

3

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3.8×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.8

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.5×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.5

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.3×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.3

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.2×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.2

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

40x40

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

50x30

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

30x30

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20x20

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

70x70

کیلوگرم

2.5

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

80x40

کیلوگرم

2.5

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

60x40

کیلوگرم

2.5

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
قیمت پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

20

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

20

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل سپری 507 ضخامت 2 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

فابریک

کارخانه

20

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت
پروفیل صنعتی شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

پروفیل (قوطی) 4×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

4

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3×90×90 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

90x90

کیلوگرم

3

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3.8×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.8

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.5×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.5

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.3×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.3

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 3.2×130×130 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

130x130

کیلوگرم

3.2

تماس بگیرید

پروفیل (قوطی) 2×40×40 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

40x40

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×30×50 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

50x30

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×30×30 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

30x30

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×20×20 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20x20

کیلوگرم

2

36,200 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×70×70 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

70x70

کیلوگرم

2.5

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×40×80 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

80x40

کیلوگرم

2.5

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×40×60 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

60x40

کیلوگرم

2.5

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
قیمت لوله گاز شرکت تولیدی صنعتی کچو
محصول قيمت

لوله گازخانگی 3/4 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,240 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 2 اینچ ضخامت 3.5 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

2

کیلوگرم

درزدار

3.5

36,240 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/4 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/4 1

کیلوگرم

درزدار

3

36,240 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 اینچ ضخامت 2.5 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,240 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1/2 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

3

36,240 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله گازخانگی 1 اینچ ضخامت 3 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1

کیلوگرم

درزدار

3

36,240 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله مانیس گاز 3/4 اینچ ضخامت 2.8 تولیدی صنعتی کچو

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3/4

کیلوگرم

درزدار

2.8

35,320 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 47 نتیجه
sanati-kacho_679830273

شرکت تولیدی صنعتی کچو

تاریخ تاسیس کارخانه تولیدی صنعتی کچو :

ظرفیت تولید کارخانه تولیدی صنعتی کچو :

محصولات کارخانه تولیدی صنعتی کچو : پروفیل صنعتی و ساختمانی ، ورق سیاه ، لوله داربستی ، پروفیل درب و پنجره ، لوله گازرسانی

مشخصات محصول کارخانه تولیدی صنعتی کچو :

1 : پروفیل صنعتی و ساختمانی تولیدی صنعتی کچو : پروفیل 2*20*20 ، پروفیل 2 *30*30 ، پروفیل 2*40*40 ، پروفیل 2*30*50 ، پروفیل 2.5*40*60 ، پروفیل 2.5*70*70 ، پروفیل 2.5*40*80 ، پروفیل 3*90*90 ، پروفیل ستونی 3*130*130 ، پروفیل ستونی 3.5*130*130 ، پروفیل ستونی 3.2*130*130 ، پروفیل ستونی 3.3*130*130 ، پروفیل ستونی 3.8*130*130 ، پروفیل ستونی 4*130*130

2 : لوله صنعتی و ساختمانی تولیدی صنعتی کچو : لوله صنعتی " 2/1 ضخامت 2 ، لوله صنعتی " 4/3 ضخامت 2 ، لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 ، لوله صنعتی " 4/1 1 ضخامت 2.5 ، لوله صنعتی " 2/1 1 ضخامت 3 ، لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 ، لوله صنعتی"3 ضخامت 3 ، لوله صنعتی"4 ضخامت 3

3 : لوله داربستی تولیدی صنعتی کچو : لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 ، لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5

4 : پروفیل درب و پنجره تولیدی صنعتی کچو : پروفیل سپری 507 ضخامت 2 ، پروفیل لنگه دری 508 ضخامت 2 ، پروفیل چهارچوبی 509 ضخامت 2

5 : لوله گازرسانی تولیدی صنعتی کچو : لوله گاز خانگی "2/1 ، لوله گاز مانیس گاز "2/1 ، لوله گاز خانگی "4/3 ، لوله گاز مانیس گاز "4/3 ، لوله گاز خانگی "1 ، لوله گاز مانیس گاز "1 ، لوله گاز خانگی "4/1 1 ، لوله گاز مانیس گاز "4/1 1 ، لوله گاز خانگی "2/1 1 ، لوله گاز مانیس گاز "2/1 1 ، لوله گاز خانگی "2 ، لوله گاز مانیس گاز "2

نشانی کارخانه تولیدی صنعتی کچو :

شرکت تولیدی صنعتی کچو در سال ۱۳۷۲ جهت تولید انواع لوله و پروفیل کچو ، در استان اصفهان تاسیس شد و به بهره برداری رسید.

شما می توانید قیمت پروفیل صنعتی و ساختمانی تولیدی صنعتی کچو ، وزن پروفیل صنعتی و ساختمانی تولیدی صنعتی کچو ، قیمت لوله داربستی تولیدی صنعتی کچو ، وزن لوله داربستی تولیدی صنعتی کچو ، قیمت پروفیل درب و پنجره تولیدی صنعتی کچو ، وزن پروفیل درب و پنجره تولیدی صنعتی کچو ، قیمت لوله گازرسانی تولیدی صنعتی کچو ، وزن لوله گازرسانی تولیدی صنعتی کچو ، قیمت لوله داربستی تولیدی صنعتی کچو ، وزن لوله داربستی تولیدی صنعتی کچو را در سایت شهرآهن جستجو نمایید و یا نسبت به سفارش محصولات مورد نظر خود با ما در تماس باشید .

09123137673

02166130150