شرکت صدرا پروفیل تهران

پروفیل صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران
محصول قيمت

پروفیل (قوطی) 4×140×140 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

140x140

کیلوگرم

4

36,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 4×100×100 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

100x100

کیلوگرم

4

36,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3×90×90 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

90x90

کیلوگرم

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2×40×40 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

40x40

کیلوگرم

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

60x60

کیلوگرم

2.5

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 1.35×20×20 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

20x20

کیلوگرم

1.35

تماس بگیرید
قوطی ستونی شرکت صدرا پروفیل تهران
محصول قيمت

پروفیل (قوطی) 4×100×100 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

100x100

کیلوگرم

4

36,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 3×90×90 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

90x90

کیلوگرم

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

پروفیل (قوطی) 2.5×60×60 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

60x60

کیلوگرم

2.5

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
قیمت لوله شرکت صدرا پروفیل تهران
محصول قيمت

لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

36,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2/5 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله داربست شرکت صدرا پروفیل تهران
محصول قيمت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله داربستی 1/2 1 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 1

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار شرکت صدرا پروفیل تهران
محصول قيمت

لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

36,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 3 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 2 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2/5 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 صدرا

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله صنعتی شرکت صدرا پروفیل تهران
محصول قيمت

لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

4

36,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله صنعتی 4 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

4

کیلوگرم

درزدار

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

3

35,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

3

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 2

کیلوگرم

درزدار

2.5

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

لوله صنعتی 1/2 2 اینچ ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران

بروزرسانی: 1 روز قبل

کارخانه

1/2 2

کیلوگرم

درزدار

2

37,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 20 از کل 20 نتیجه
sadra-profil-tehran_1207822005

پروفیل صدرا تهران

تاریخ تاسیس کارخانه پروفیل صدرا تهران :

ظرفیت تولید کارخانه پروفیل صدرا تهران :

محصولات کارخانه پروفیل صدرا تهران :

مشخصات محصولات کارخانه پروفیل صدرا تهران :

نشانی کارخانه پروفیل صدرا تهران :

تولیدات شرکت صدرا پروفیل تهران شامل انواع لوله های صنعتی و داربستی، انواع قوطی های صنعتی و ساختمانی، پروفیل در و پنجره و مقاطع باز بوده که از کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی است.

شما می توانید قیمت                       را در سایت شهرآهن جستجو نمایید و یا نسبت به سفارش محصولات مورد نظر خود با ما در تماس باشید.

09123137673

02166130150