شمش فولادی تهران

قیمت شمش فولادی شمش فولادی تهران
محصول قيمت
شمش فولادی 150×150 تهران (6 متری) بروزرسانی: 1401/07/02 تماس بگیرید
فولاد آلیاژی شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد فنر CK60 تهران قطر 120 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد فنر CK60 تهران قطر 115 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 تهران قطر 65 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد A182 F9 تهران قطر 90 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F9 تهران قطر 180 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 60×220 بروزرسانی: 1401/04/29 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 50×230 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 30×250 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد مقاوم به حرارت شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7709 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد 1.7709 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 70 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 40 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7709 تهران قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 80,000 تومان -
فولاد 1.7380 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد 1.7380 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد 1.7380 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 145,000 تومان -
فولاد فنر شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد فنر CK60 تهران قطر 120 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد فنر CK60 تهران قطر 115 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 تهران قطر 65 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 60×220 بروزرسانی: 1401/04/29 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 50×230 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 30×250 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد CK60 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد فنر CK60 تهران قطر 120 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد فنر CK60 تهران قطر 115 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 60×220 بروزرسانی: 1401/04/29 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 50×230 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
تسمه CK60 تهران ابعاد 30×250 بروزرسانی: 1401/04/30 60,000 تومان -
فولاد 70cr2 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد فنر 70Cr2 تهران قطر 65 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد پتروشیمی شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد A182 F9 تهران قطر 90 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F9 تهران قطر 180 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد A182 F9 تهران قطر 90 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F9 تهران قطر 180 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F9 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد A182 F9 تهران قطر 90 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F9 تهران قطر 180 بروزرسانی: 1401/06/19 110,000 تومان -
فولاد A182 F22 شمش فولادی تهران
محصول قيمت
فولاد A182 F22 تهران قطر 80 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 60 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
فولاد A182 F22 تهران قطر 50 بروزرسانی: 1401/06/19 160,000 تومان -
نتایج 1 تا 21 از کل 21 نتیجه

شمش فولادی تهران

بیلت یا شمش فولادی از فرآورده‌های میانی نورد فولاد است که به دو شکل بیلت (Billet) یا شمشال و بلوم (Bloom) یا شمشه تولید می‌شود. بیلت دارای سطح مقطع کوچک‌تر از ۲۳۰ سانتیمتر مربع و به شکل دایره یا مربع با عرض کمتر از ۱۵ سانتیمتر بوده و از طریق نورد به انواع ورق با ضخامت متفاوت، تیر آهن، میلگرد، میل چهار گوش، تسمه های فولادی، نبشی، ناودانی، ریل ، انواع پروفیل، لوله های بدون درز و با مقاطع دایره ای ، بیضی و چند ضلعی و سیم تبدیل میشود.
به طورمعمول طول بیلت ها و شمش های فولادی 6 و 12 متری هستند. از متداولترین اندازه های شمش های فولادی عبارتند از:
150*150 سانتیمتر
130*130 سانتی متر
100*100 سانتی متر

قیمت شمش فولادی تهران

قیمت شمش فولادی بسته به ابعاد آن، شرکت سازنده و کیفیت محصول تولیدی متفاوت است. هرچند عوامل دیگری اعم از تغییرات نرخ ارز، قیمت در بازار جهانی نیز در تعین قیمت شمش فولادی تهران تاثیرگذار است. همچنین در شرایط کنونی به دلیل تغییرات روزانه قیمت مقاطع فولادی لیست قیمت شمش فولادی در سایت شهرآهن مدام در حال بروزرسانی است. برای تهیه این محصول همچنین اطلاع از آخرین قیمت شمش آهن تهران با فروشگاه شهرآهن تماس بگیرید. این مجموعه با کارشناسان مجرب به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت دارد.

کارخانه‌های شمش فولادی

فولاد خوزستان ، ذوب آهن اصفهان ، مجتمع فولاد کیمیا ، فولاد آتیه اندیشان سپهر شرق ، فولاد خزر ، فولاد ارفع ، فولاد کاویان ، فولاد جم قم ، فولاد سازان کیوان یزد و همچنین کارخانه شمش فولادی تهران که تولید کننده انواع شمش از قبیل شمش فولادی 150×150 تهران (6 متری) که یکی از پرمصرف ترین محصولات فولادی است.

محصولات کارخانه شمش تهران

فولاد آلیاژی تهران
فولاد مقاوم به حرارت تهران
تسمه
فولاد 1.7709 تهران پ
فولاد CK60 تهران
فولاد60 تهران
فولاد پتروشیمی تهران
فولاد A182 تهران
فولاد A182 F9 تهران
فولاد A182 F22 تهران

مهمترین مشخصات در ساختار شمش ها

ریز بودن دانه ها
گرایش دانه ها از ستونی به محوری
همگن و هم اندازه بودن دانه ها
نازک بودن مرز دانه ها
همگنی شیمیایی و فقدان جدایش های مستقیم یا معکوس
کاهش مک انقباضی و نایچه
همگنی در اندازه، شکل و پخش مک های انقباضی
کاهش مک های انقباضی پراکنده
کاهش و حذف مک های گازی و ریز مک ها
حذف و کاهش ترک های درونی و سطحی
کاهش مقدار آخال و سرباره

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل