تولید آلمان

ورق آلیاژی تولید آلمان
محصول قيمت
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/07/02 110,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 120,000 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/06/31 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 30 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/07/02 110,049 تومان -
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 25 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/07/02 110,049 تومان -
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 20 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/07/02 110,049 تومان -
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 15 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/07/02 110,049 تومان -
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 12 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/07/02 110,049 تومان -
ورق دیلیدور آلمان ضخامت 10 ابعاد 2000×6000 بروزرسانی: 1401/07/02 110,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق MO40 آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/07/02 0 تومان -
ورق MO40 آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 تماس بگیرید
ورق فنری تولید آلمان
محصول قيمت
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/06/31 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق CK60 تولید آلمان
محصول قيمت
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/06/31 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق فنر CK60 آلمان شیت ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 57,798 تومان -
ورق عملیاتی حرارتی شونده تولید آلمان
محصول قيمت
ورق MO40 آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/07/02 0 تومان -
ورق MO40 آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 تماس بگیرید
ورق MO40 تولید آلمان
محصول قيمت
ورق MO40 آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/07/02 0 تومان -
ورق MO40 آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 تماس بگیرید
ورق استحکام بالا تولید آلمان
محصول قيمت
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/07/02 110,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 120,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox 700 تولید آلمان
محصول قيمت
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 8 بروزرسانی: 1401/07/02 110,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 12 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق ولداکس weldox آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 120,000 تومان -
ورق دامیکس domex 600 تولید آلمان
محصول قيمت
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 30 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 25 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 20 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 15 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
ورق دامکس domex آلمان ضخامت 10 بروزرسانی: 1401/07/02 124,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 231 نتیجه

معرفی ورق آلیاژی

ورق آلیاژی در واقع ورق های آهنی است که با کربن ترکیب شده و فولاد را می سازند. عناصری مانند منگنز (پرکاربردترین)، نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم، سیلیسیم و بور و همچنین عنصرهای کم کاربردتر مانند آلومینیم، کبالت، مس، سریم، نیوبیم، تیتانیم، تنگستن، قلع، روی، سرب با فولاد ترکیب میشوند تا برخی ویژگی های فولاد مانند مقاومت، سختی، چقرمگی، سایش، سخت شدگی و مقاومت در دمای بالا به میزان قابل توجهی بهبود می‌یابد. البته برای دستیابی به بعضی از این ویژگی‌ها باید علاوه بر ترکیب عناصر، عملیات حرارتی نیز بر روی فلز انجام گیرد.

انواع آلیاژها

آلیاژ‌ غیرآهنی
فلز پایه در این آلیاژها، فلزی غیر از آهن است مانند مفرغ، برنج و.... آلیاژهای غیرآهنی هستند.
آلیاژ آهنی
فلز پایه در این آلیاژها آهن است که باتوجه به میزان کربن ترکیب شده در آن، به دو دسته فولادها و چدنها تقسیم می‌شوند.
فولاد: وجود کمتر از ۲ درصد تا ۰.۰۲ کربن در آهن، فولاد را به وجود می‌آورد. اضافه کردن عناصر دیگر غیر از کربن، هرکدام خواص متفاوتی به فولاد می‌دهد. منگنز سبب سختی فولاد، نیکل باعث جلوگیری از خوردگی فولاد، تنگستن باعث محکمی و وجود کروم و نیکل سبب ضدزنگ شدن فولاد می‌شود.
آهن ورزیده نیز آلیاژی است با کربن کم که در ساختن میخ پرچ، لوله آب، زنجیر و غیره به کار می‌رود.
آلیاژ فلزی
به محلول جامدی که حداقل یکی از اجزای آنها فلز بوده و خواص فیزیکی وشیمیایی فلزی دارند را آلیاژ فلزی گفته می‌شود.
آلیاژ سرامیکی
به محلول‌های جامدی که حداقل یکی از اجزای آن‌ها سرامیکی بوده و خواص سرامیکی دارند را آلیاژ سرامیکی گفته می‌شود.

کاربردهای ورق آلیاژی

ویژگی‌های یادشده در بالا در کاربردهای ویژه‌ای چون پرّه‌های توربین، موتور جت، فضاپیماها و رآکتورهای هسته‌ای بسیار مورد نیاز است. به دلیل ویژگی‌های فرومغناطیس آهن، بعضی آلیاژهای فولاد و پاسخی که این آلیاژها در محیط مغناطیسی می‌دهند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
در موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها نیز چنین است.

قیمت ورق آلیاژی تولید آلمان

پرکاربردترین فولاد ورق آلیاژی که در بازار خرید و فروش می شود از قبیل A283، A537، A516، St52، A36، A106، 17Mn4، Ck45 هستند. فروشگاه آنلاین شهرآهن یکی از عرضه کنندگان فولادهای آلیاژی وارداتی از کشورهایی مانند آلمان، چین، اوکراین، روس، اتریش و ایتالیا است. این مرکز انواع فولاد آلیاژی تولید آلمان و تولید سایر کارخانجات داخلی و خارجی را با کیفیت بالا و مناسبترین قیمت به خریداران ارائه می‌کند. قیمت فولاد آلیاژی به علت نوسانات بازار آهن مدام در حال نوسان بوده است جهت خرید انواع فولاد آلیاژی تولید آلمان بهتر است ابتدا استعلام قیمت انواع

فولاد آلیاژی تولید آلمان 

را از مراکز فروش آهن آلات مانند شهرآهن بگیرید و سپس مناسبترین محصول را انتخاب و خریداری نمایید.

محصولات فولاد آلیاژی کارخانه های آلمان

در حال حاضر کارخانجات متعدد خارجی مانند شرکت های فولادی آلمان تولیدکننده انواع محصولات فولادی با کیفیت بالا و با ضخامت و ابعاد متفاوت است که در صنایع گوناگونی کاربرد دارند. ازجمله محصولات تولیدات کارخانه های آلمان میتوان به میلگرد آلیاژی آلمان، ورق ضد سایش آلمان، ورق دیلیدور، ورق فنری آلمان، ورق CK60، ورق عملیات حرارتی شونده، ورق MO40، ورق استحکام بالا، ورق ولداکس weldox 700 آلمان، ورق دامیکس domex 600 آلمان، ورق 4140 ، فولاد آلیاژی ، فولاد یاتاقان، فولاد 145cr6، فولاد 100cr6، فولاد نیتراته، فولاد 1.8505 ، فولاد 1.8507 ، فولاد 1.8509، فولاد 1.8515، فولاد 1.8519، فولاد 1.8550، فولاد سردکار، فولاد نقره ای، فولاد فنر، فولاد CK75 ، فولاد CK75 ، فولاد 1.7103، فولاد 1.8159، فولاد خشکه هوایی ، فولاد 1.3343، فولاد آموتیت، فولاد 1.3265 ، فولاد ، 1.3255، فولاد 1.3243، فولاد 1.3207، فولاد SPK-R ، فولاد پتروشیمی، فولاد 1.7707، فولاد 1.7362، فولاد گرم کار، فولاد 1.2714، فولاد A193 ، فولاد A193 B16 ، فولاد 1.2344 فولاد 1.2365 فولاد 1.2367 فولاد 1.2714 فولاد 1.2567 فولاد 1.2581 فولاد 1.2344 فولاد نسوز استیل 310 اشاره کرد.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل