فولاد آلیاژی یزد

فولاد آلیاژی فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 58 الی 100 بروزرسانی: 1401/04/30 100,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 325 الی 400 بروزرسانی: 1401/04/30 105,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 210 الی 260 بروزرسانی: 1401/04/30 105,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 160 الی 200 بروزرسانی: 1401/04/30 105,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 14 الی 50 بروزرسانی: 1401/04/30 105,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 12 بروزرسانی: 1401/04/30 130,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 110 الی 150 بروزرسانی: 1401/04/30 105,000 تومان -
فولاد یاتاقان 100Cr6 یزد قطر 10 بروزرسانی: 1401/04/30 170,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 75 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 25 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 110 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 100 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 70 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 48 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 45 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 29 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 25 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 24 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 22 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 100 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد یاتاقان فولاد آلیاژی یزد
فولاد فنر فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 75 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 25 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 110 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 100 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 70 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 48 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 45 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 29 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 25 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 24 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 22 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 100 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد 1.7176 فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 70 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 48 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 45 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 29 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 25 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 24 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 22 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد فنر 1.7176 یزد قطر 100 بروزرسانی: 1401/04/30 50,000 تومان -
فولاد 70cr2 فولاد آلیاژی یزد
محصول قيمت
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 80 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 75 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 50 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 30 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 25 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 110 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
فولاد فنر 70Cr2 یزد قطر 100 بروزرسانی: 1401/04/30 33,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 45 نتیجه

کارخانه شرکت فولاد آلیاژی یزد

فولاد آلیاژی در واقع به فولادی که با عناصر مختلف ترکیب شده برای تغییر خواص آن، به اصطلاح فولاد آلیاژی گفته می‌شود. عناصر آلیاژی در درصدهای کمتر از ۵٪ به منظور افزایش استحکام یا قابلیت سختکاری و در درصدهای بیشتر از ۵٪ برای دستیابی به خاصیت‌های خاص مانند مقاومت در برابر خوردگی یا ثبات در درجه حرارت بالا اضافه می‌شوند. تولید این محصول در شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد به این صورت است که میلگردها ابتدا به واحد کشش و پولیش منتقل و در این بخش پوسته های اکسیدی بر روی این محصولات حذف و بر روی آن حفره هایی ایجاد میشود. ایجاد این حفره ها پروسه کشش میلگرد را راحت می کند. همچنین این شرکت تولیدکننده انواع میلگرد نیز هست. ظرفیت انواع میلگرد آهنی و فولادی ۱۲۰۰۰ تن، شافت کشیده شده و پولیش شده ۱۵۰۰۰ تن و فرم دهی انواع فلزات ۵۰۰۰۰ تن است.

استانداردهای محصولات شرکت فولاد آلیاژی یزد

میلگردهای 60-12 میل نورد شده مطابق با استاندارد DIN 10278 به میلگردهای کشیده شده تبدیل می‌شوند.

آدرس کارخانه

یزد – جاده خضر آباد – جاده فولاد آلیاژی – جاده نیروگاه خورشیدی – روبروی نیروگاه خورشیدی

قیمت فولاد آلیاژی یزد

قیمت فولاد آلیاژی یزد بسته به عوامل مختلفی مانند ترکیبات، ابعاد و تامین کننده آن فولاد است. همچنین با تغییر درصد عناصر، ترکیب آن‌ها متفاوت و در نتیجه قیمت فولادها نیز تغیر می‌کند. البته دو عنصر فسفر و گوگرد از عناصر گران هستند که مقادیر کمی از آنها در فولادها استفاده می شود. با تغییر در ترکیبات فولاد کاربرد و خصوصیات آن ها متفاوت میشود و یکی از عوامل تاثیر گذار در قیمت فولاد آلیاژی یزد کاربرد و خصوصیات آنهاست. همچنین قیمت لحظه ای فولاد با توجه به قیمت دلار و قیمت در بورس کالا متغیر است. مراکز متعددی عرضه کننده محصولات فولادی هستند از جمله آنها میتوان مرکز شهرآهن را نام برد که توانسته محصولات آهنی نظیر فولاد آلیاژی یزد را باکیفیت بالا و مناسبترین قیمت در اختیار خریداران قرار دهد.

محصولات تولیدی شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد

محصولات شرکت فولاد آلیاژی یزد شامل موارد زیر است:
میلگرد تابگیری شده از قطر ۱۰ تا ۲۰۰ میلی متر
میلگرد کشیده شده از قطر ۱۰ تا ۶۰ میلی متر
میلگرد پولیش شده از قطر ۱۰ تا ۶۰ میلی متر
میلگرد تست شده از قطر ۲۰ تا ۲۰۰ میلی متر
میلگرد پوسته برداری شده (پیل شده) از قطر ۲۰ تا ۸۰ میلی متر
تسمه نوردی ضخامت ۲۵ تا ۶۰ میلی متر و عرض ۲۵ تا ۱۶۰ میلی متر
تسمه تابگیری شده ضخامت ۵ تا ۶۰ میلی متر و عرض ۲۵ تا ۱۲۰ میلی متر
چهارگوش لب گرد از ۴۰ تا ۱۶۰ میلی متر و از ۴۵ تا ۱۲۰ میلی متر

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل