فولاد آلیاژی تولید پلدی چک
محصول قيمت
فولاد CK45 پلدی چک قطر 760 بروزرسانی: 1400/05/14 30,000 تومان -
فولاد 1.2767 پلدی چک قطر 60 بروزرسانی: 1400/05/14 140,200 تومان -
فولاد 1.2767 پلدی چک قطر 50 بروزرسانی: 1400/05/14 140,200 تومان -
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×90 بروزرسانی: 1400/05/14 120,200 تومان -
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 40×80 بروزرسانی: 1400/05/14 120,200 تومان -
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×90 بروزرسانی: 1400/05/14 120,200 تومان -
تسمه 1.2767 پلدی چک ابعاد 35×80 بروزرسانی: 1400/05/14 120,200 تومان -
فولاد عملیات حرارتی پذیر تولید پلدی چک
محصول قيمت
فولاد CK45 پلدی چک قطر 760 بروزرسانی: 1400/05/14 30,000 تومان -
فولاد CK 45 تولید پلدی چک
محصول قيمت
فولاد CK45 پلدی چک قطر 760 بروزرسانی: 1400/05/14 30,000 تومان -
فولاد گرم کار تولید پلدی چک
فولاد 1.2767 تولید پلدی چک
نتایج 1 تا 7 از کل 7 نتیجه
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق