اتصالات گازی آریا

کپ فولادی جوشی اتصالات گازی آریا
محصول قيمت
کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 68,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 42,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 28,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 19,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 1,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 13,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 6,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 1.4-1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 2,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 10,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 1.2-1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 3,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 1,000 تومان -1,000
کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 1,000 تومان -1,000
انواع اتصالات اتصالات گازی آریا
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 203,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 116,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 103,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 53,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 38,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 24,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 15,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 127,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 2×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 128,000 تومان -1,000
سه راهی اتصالات گازی آریا
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 203,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 116,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 103,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 53,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 38,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 24,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 15,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 127,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 128,000 تومان -
سه راهی فولادی اتصالات گازی آریا
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 203,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 116,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 103,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 53,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 38,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 24,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 15,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 127,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 128,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان اتصالات گازی آریا
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 203,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 116,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 103,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 53,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 29,000 تومان -1,000
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 38,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 24,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 15,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 127,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 260,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×3 اینچ استاندارد آریا بروزرسانی: 1401/05/22 128,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 245 نتیجه

شرکت صنایع فولادی و جوشی آریا با چندین سال فعالیت در حوزه تولید محصولات اتصالات جوشی با کیفیت که توسط ماشین آلات خاصی که اغلب طراحی و ساخت خود این شرکت است توانسته مشتریان بسیاری را جذب نماید. این کارخانه با وسعت 5000 متر مربع در حال فعالیت است. 

محصولات گروه تولیدی آریا براساس استانداردهای ملی تولید می‌شود. این شرکت در تمام مقاطع زمانی فقط از لوله ها و مواد اولیه درجه1 و استاندارد کارخانه های لوله سازی معتبر سپاهان و کیهان استفاده می نماید.

همچنین این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ISO9001:2008 شده است که مورد تایید شرکت گاز وسازمان های نظام مهندسی سطح کشور است.

مشخصات محصولات اتصالات گازی آریا:

زانو درزدار و زانو مانیسمان از سایز 2/1 تا 14 اینچ
سه‌راهی درزدار و سه‌راهی مانیسمان از سایز 2/1 تا 8 اینچ
تبدیل درزدار و تبدیل مانیسمان 4/3 تا 12 اینچ
سردنده درزدار و سردنده مانیسمان 2/1 تا 6 اینچ
کپ گود یا کپ کاسه ای از سایز 2/1 تا 12 اینچ

نشانی کارخانه اتصالات گازی آریا: تهران، جاده خاوران ،خیابان صنایع،مجتمع صنایع،واحدهای 4-5- 6- شرکت آریا

قیمت اتصالات گازی آریا

گروه تولیدی آریا با نام تجاری اتصالات گازی آریا بیش از 19 سال است که در زمینه تولید اتصالات گازی فعالیت خود را شروع کرده است. محصولات این شرکت در صنعت گازرسانی، آب رسانی و انتقال روغن و هیدرولیک کاربرد دارد. محصولات این شرکت با برند آریا در بازار عرضه می شود مورد تایید شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی سطح کشور است. اتصالات گاز آریا شامل زانو، سه راه، تبدیل، سردنده و کپ هستند که در دو نوع مانیسمان و درزدار تولید می شوند. قیمت اتصالات مانیسمان از اتصالات درزدار بالاتر است و دارای مقاومت به فشار بالاتری هستند. برای دریافت آخرین قیمت اتصالات آریا اعم از قیمت زانو مانیسمان آریا ، قیمت سه راهی مانیسمان آریا به سایت فروشگاه شهرآهن مراجعه نموده و لیست آخرین قیمت اتصالات آریا را مشاهده نمایید.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل