5 5 0 1 Product
قیمت روز پروفیل آسیا
TUBE-Z-3-180-117

پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا

پروفیل Z 180 با ضخامت 3 از جمله تولیدات شرکت پروفیل آسیا می باشد که از تولید کننــدگان پروفیل های باز در کشــور است که استاندارد ملی 7335 را برای تولیــدات خود کسب کرده است.

مشخصات پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا

پروفیل شرکت پروفیل آسیا با ضخامت های 2 ، 2.5 و 3 میلی متر و به طول 6 متر تولید میشود.

این نوع پروفایل با استاندارد بین المللی ST37 تولید و ارائه میشود.

نحوه خرید پروفیل زد Z-180 ضخامت 3 پروفیل آسیا

برای تهیه پروفیل Z 180 با ضخامت 3 شرکت پروفیل آسیا و اطلاع از قیمت پروفیل Z 180 با ضخامت 3 شرکت پروفیل آسیا و همچنین وزن پروفیل Z 180 با ضخامت 3 شــرکت پروفیل آسیا که در بازار تحت عناوین پروفیل آسیا ، پروفیل Z آسیا ، پروفیل Z 180 اصفهان ، پروفیل 180 Z مقاطع باز فولادی ، و Z 180 سوله آسیا نیز شناخته می شود با شهرآهن تماس بگیرید . شما می توانید در هر زمان قیمت انواع آهن و فولادهای مانند قیمت فولاد قابل عملیات حرارتی و قیمت فولاد نیروگاهی و ... را در سایت شهرآهن مشاهده نمایید.

قیمت پروفیل زد Z-180 پروفیل آسیا

قیمت پروفیل زد Z-180با ضخامت 3 پروفیل آسیا به صورت روزانه در سایت شهرآهن به روز رسانی می شود. جهت دریافت قیمت انواع پروفیل ها نظیر قیمت پروفیل زد Z-180 آسیا با ضخامت 3 میتوانید به سایت شهرآهن مراجعه نموده و یا با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل نمایید.


قیمت در پایان امروز: 38,000 تومان -

مشخصات محصول
کارخانه
180
کیلوگرم

تاریخچه قیمت

Array
(
  [main] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 2261100
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-18 07:29:10
          [helper] => 2023-03-18
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2255229
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-16 07:16:56
          [helper] => 2023-03-16
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [id] => 2254599
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-15 11:23:25
          [helper] => 2023-03-15
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 2249770
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-14 09:27:23
          [helper] => 2023-03-14
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 2244489
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-13 09:23:56
          [helper] => 2023-03-13
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 2240990
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-12 11:08:07
          [helper] => 2023-03-12
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 2236011
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 38000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-11 11:15:08
          [helper] => 2023-03-11
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 2227523
          [product_id] => 1278
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 34266
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 1278
                  [price_value] => 38000.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 42000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2023-03-09 08:50:14
          [helper] => 2023-03-09
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":183,"currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

    )

)
تاریخ قیمت در پایان روز
پنج شنبه 18 اسفند 1401 38,000 تومان
شنبه 20 اسفند 1401 38,000 تومان
یکشنبه 21 اسفند 1401 38,000 تومان
دوشنبه 22 اسفند 1401 38,000 تومان
سه شنبه 23 اسفند 1401 38,000 تومان
چهارشنبه 24 اسفند 1401 38,000 تومان
پنج شنبه 25 اسفند 1401 38,000 تومان
شنبه 27 اسفند 1401 38,000 تومان

نمودار تغییرات قیمت