میلگرد هارد کروم قطر 80

5 5 1 Product

مشخصات میلگرد هارد کروم قطر 80

بنگاه تهران
80
کیلوگرم
اروپا
عرض/سایز45 m
توليد کننده:

بنگاه تهران

بنگاه تهران
قیمت در پایان امروز: 214,627 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 20 ساعت قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت میلگرد هارد کروم قطر 80
تاریخ قیمت در پایان روز
یکشنبه 23 تیر 1403 214,627 تومان
سه شنبه 21 تیر 1403 214,627 تومان
چهارشنبه 20 تیر 1403 214,627 تومان
سه شنبه 14 تیر 1403 214,627 تومان
چهارشنبه 13 تیر 1403 214,627 تومان
پنجشنبه 12 تیر 1403 214,627 تومان
جمعه 11 تیر 1403 214,627 تومان
شنبه 10 تیر 1403 214,627 تومان
سه شنبه 07 تیر 1403 214,627 تومان
چهارشنبه 06 تیر 1403 214,627 تومان
شنبه 03 تیر 1403 214,627 تومان
چهارشنبه 30 خرداد<