5 5 0 1 Product
Roofing-Foam-Sheet-5-62

فوم سقفی ورقه ای ضخامت 5

بخش اصلی در ساخت یک ساختمان، قسمت اجرای سقف آن است که امروزه به روش های مختلفی آن را می سازند. اما مسئله ی مهم این است که از روش هایی استفاده شود که در کنار پایین آوردن هزینه های مصرفی، بتواند سازه را سبک تر و مقاوم تر کند. یکی از مدرن ترین روش ها برای اجرای سقف، استفاده از فوم سقفی است که در انواع ابعاد یافت می شود. در این محتوا می خواهیم نوعی از فوم های سقفی به نام فوم سقفی ورقه ای ضخامت 5 را مورد بررسی قرار دهیم.

کیفیت و خصوصیات فوم سقفی ورقه ای ضخامت 5

 • نوعی از فوم های سقفی وجود دارند که تا چندین دقیقه می توانند در برابر آتش مقاومت کند.
 • استفاده از این محصولات، تا حدود زیادی می تواند مصرف آب را در مرحله ی ساخت و ساز کاهش دهد.
 • این نوع از فوم ها، گرما و یا سرما را از خود عبور نمی دهند.
 • ایمنی در مقابل زلزله، از نتایج استفاده از این فوم سقفی ورقه ای در ساخت بنا است.

موارد کاربرد فوم سقفی ورقه ای ضخامت 5

 • برای پوشاندن سقف گلخانه ها از پوشش فومی استفاده می شود.
 • کاربرد دیگر فوم سقفی در محل نگهداری مرغ در مرغداری ها است.
 • به منظور عایق کردن یه ساختمان از فوم های سقفی در پوشش سقف ودیوار های آن استفاده می شود.
 • برای بسته بندی کردن نیز از این محصول بهره گرفته می شود.

شرایط نگهداری و نحوه حمل و نقل فوم سقفی ورقه ای ضخامت 5

پس از تولید محصولات در شرکت تولیدکننده، باید شرایط محیطی برای نگهداری درست وامن آن ها فراهم می شود. در این مرحله لازم است یک محیط خشک و عاری از مواد شیمیایی برای محصولات در نظر گرفته شود.

قیمت فوم سقفی ورقه ای ضخامت 5

اگر شرکت های تولید کننده فوم های سقفی بتوانند از یک سری هزینه های اضافی صرف نظر کنند می توانند قیمت های مناسب تری را برای محصولات خود در نظر بگیرند.


قیمت در پایان امروز: 8,940 تومان -

مشخصات محصول
بنگاه تهران
1
متر مربع
بنگاه تهرانبنگاه تهران

تاریخچه قیمت

Array
(
  [main] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1692097
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-15 06:19:07
          [helper] => 2022-08-15
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 1689282
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-14 06:29:22
          [helper] => 2022-08-14
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [id] => 1686252
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-13 07:38:12
          [helper] => 2022-08-13
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 1682116
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-11 06:42:17
          [helper] => 2022-08-11
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 1678813
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-10 07:54:25
          [helper] => 2022-08-10
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 1673779
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-09 05:35:28
          [helper] => 2022-08-09
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 1668894
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-06 05:52:47
          [helper] => 2022-08-06
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 1666671
          [product_id] => 4129
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 29703
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4129
                  [price_value] => 8940.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 8940.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-04 08:14:02
          [helper] => 2022-08-04
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

    )

)
تاریخ قیمت در پایان روز
پنج شنبه 13 مرداد 1401 8,940 تومان
شنبه 15 مرداد 1401 8,940 تومان
سه شنبه 18 مرداد 1401 8,940 تومان
چهارشنبه 19 مرداد 1401 8,940 تومان
پنج شنبه 20 مرداد 1401 8,940 تومان
شنبه 22 مرداد 1401 8,940 تومان
یکشنبه 23 مرداد 1401 8,940 تومان
دوشنبه 24 مرداد 1401 8,940 تومان

نمودار تغییرات قیمت

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل