5 5 0 1 Product
Beam-Roofing-Foam-6.5-20-62

فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20

همان طور که می دانید ایران یک کشور زلزله خیز است که در معمولا هر چند وقت یک بار یه زمین لرزه با شدت های مختلف به سراغ آن می آید و خانه ها را ویران می کند. به همین خاطر مهندسین و ناظران پروژه ها همواره به دنبال روش هایی برای ساختمان سازی هستند که بتوانند مقاومت سازه را تا حد زیادی افزایش دهند، به نحوی که در برابر زمین لرزه بتواند مقاومت کند. یکی از این روش ها استفاده از فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20 که ما می خواهیم به آن بپردازیم.

کیفیت و خصوصیات فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20

 • توجه کنید که وزن این محصولات در محدوده استاندارد است.
 • چگالی فوم سقفی مورد بحث، در حدود 6.5 و ضخامت آن 20 است.
 • سرعت اجرا در استفاده از این محصولات، قابل قبول است.
 • کار گذاری و نصب کردن فوم های سقفی کار راحتی است.

موارد کاربرد فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20

همان طور که گفتیم کاربرد اصلی فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20 در اجرای سقف یک ساختمان است. فوم های سقفی ذکر شده دارای مکان تعبیه شده مناسبی هستند که به راحتی می توان آن را گچ کاری کرد و مصالح در آن ریخت، یعنی قابلیت اجرای این محصول راحت است و به سرعت می توان پیش رفت.

شرایط نگهداری و نحوه حمل و نقل فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20

نگهداری کردن محصولات تولیدی در یک شرکت پس از تولید، از مراحل مهم است که چرا کیفیت محصول رسیده شده به دست مشتری در گرو روش های نگهداری درست آن است. برای نگهداری امن فوم های سقفی لازم است که شرایط محیطی و هم چنین شرایط دمایی را به گونه ی مناسب برای آن ها فراهم کرد.

قیمت فوم سقفی تیرچه بلوک دانسیته 6.5 ضخامت 20

فوم سقفی بر اساس المان هایی مانند هزینه ی حمل و درجه کیفیت مواد تولید کننده در شرکت تولیدی تعیین می شود.


قیمت در پایان امروز: تماس بگیرید

مشخصات محصول
بنگاه تهران
1
عدد
بنگاه تهرانبنگاه تهران

تاریخچه قیمت

Array
(
  [main] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 3111638
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-11-29 09:00:24
          [helper] => 2021-11-29
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 3116976
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-11-30 10:16:10
          [helper] => 2021-11-30
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [id] => 3124094
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-12-01 11:26:01
          [helper] => 2021-12-01
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 3125585
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-12-02 06:24:31
          [helper] => 2021-12-02
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 3133503
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-12-04 07:54:30
          [helper] => 2021-12-04
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 3138322
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-12-05 06:46:59
          [helper] => 2021-12-05
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 3145909
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-12-06 07:04:55
          [helper] => 2021-12-06
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 3155668
          [product_id] => 4135
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => NULL
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4135
                  [price_value] => 0
                  [price_value_with_tax] => 0
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_users] => 
                )

            )

          [date] => 2021-12-08 08:26:00
          [helper] => 2021-12-08
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

    )

)
تاریخ قیمت در پایان روز

نمودار تغییرات قیمت

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل