لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

5 5 1 Product

مشخصات لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان

کارخانه
1/2
کیلوگرم
درزدار
2.5
توليد کننده:

گروه صنعتی سپاهان

گروه صنعتی سپاهان
قیمت در پایان امروز: 43,350 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 4 روز قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2.5 سپاهان
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 24 خرداد 1403 43,350 تومان
چهارشنبه 23 خرداد 1403 43,350 تومان
پنجشنبه 22 خرداد 1403 43,350 تومان
جمعه 21 خرداد 1403 43,350 تومان
شنبه 20 خرداد 1403 43,350 تومان
یکشنبه 19 خرداد 1403 43,350 تومان
سه شنبه 17 خرداد 1403 43,350 تومان
چهارشنبه 16 خرداد 1403 43,350 تومان
یکشنبه 12 خرداد 1403 43,350 تومان
سه شنبه 10 خرداد 1403 43,350 تومان
چهارشنبه 09 خرداد 1403 43,350 توم