مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران

2.5 5 2 Product

مشخصات مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران

کارخانه
کیلوگرم
توليد کننده:

کارخانه مش تهران

کارخانه مش تهران
قیمت در پایان امروز: 31,000 تومان
تغییر قیمت: 10
بروزرسانی: 1 روز قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 27 خرداد 1403 31,000 تومان
یکشنبه 26 خرداد 1403 31,010 تومان
سه شنبه 24 خرداد 1403 31,020 تومان
چهارشنبه 23 خرداد 1403 31,020 تومان
پنجشنبه 22 خرداد 1403 31,030 تومان
جمعه 21 خرداد 1403 31,000 تومان
شنبه 20 خرداد 1403 31,000 تومان
یکشنبه 19 خرداد 1403 31,000 تومان
دوشنبه 18 خرداد 1403 31,010 تومان
پنجشنبه 15 خرداد 1403 31,010 تومان
شنبه 13 خرداد 1403 31,010 تومان
یکشنبه 12 خرداد 1403 31,010 تومان
دوشنبه 11 خرداد