4 5 0 2 Product
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)
BEEM-24-12-62

تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

یکی از اصلی ترین زیر شاخه های تیرآهن ، هاش یا بال پهن است که بال این تیرآهن و جان آن با هم برابرند که به هاش نیز معروف اند. تیرآهن های بال پهن به هاش سنگین HEB و هاش سنگین HEA تقسیم بندی می شوند. تیرآهن بال پهن در شاخه های 12 متری و از سایز 6 تا 100 سبک و سنگین قابل ارائه است.

برای تهیه لوله تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) و اطلاع از قیمت روز تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) و هچنین وزن تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) که در بازار تحت عنوان هاش 24 سبک ، صادرات تیرآهن نیز شناخته شده است با شهر آهن تماس بگیرید .


قیمت در پایان امروز: 29,350 تومان -

مشخصات محصول

بنگاه تهران
کیلوگرم
توليد کننده بنگاه تهرانبنگاه تهران

تاریخچه قیمت

تاریخ قیمت در پایان روز

نمودار تغییرات قیمت

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل

450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق