02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ناودانی صبا فولاد منظومه
محصول قیمت
ناودانی 8 سبک منظومه (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

4,840 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی شركت فولاد ناب تبریز
محصول قیمت
ناودانی 8 سنگین ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری)

12

کارخانه

10

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری)

12

کارخانه

12

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری)

12

کارخانه

14

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری)

12

کارخانه

16

کیلوگرم

سنگین

4,740 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی مجتمع فولاد البرز غرب
محصول قیمت
ناودانی 8 سبک البرز غرب (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری)

6

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری)

6

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری)

6

کارخانه

14

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری)

6

کارخانه

16

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 8 سبک البرز غرب (12 متری)

12

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری)

12

کارخانه

10

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری)

12

کارخانه

12

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری)

12

کارخانه

14

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری)

12

کارخانه

16

کیلوگرم

سبک

4,750 تومان بروزرسانی: 1398/03/27
قیمت ناودانی جویا نورد فولاد تهران (صنایع تولیدی نورد گرم فلز)
محصول قیمت
ناودانی 6 سنگین جویا نورد فولاد تهران-گرم فلز (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 6 سبک جویا نورد فولاد تهران-گرم فلز (6 متری)

6

کارخانه

6

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 8 سنگین جویا نورد فولاد تهران-گرم فلز (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
ناودانی 8 سبک جویا نورد فولاد تهران-گرم فلز (6 متری)

6

کارخانه

8

کیلوگرم

سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1398/03/27
نتایج 25 تا 48 از کل 92 نتیجه