کپ فولادی جوشی شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت
کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 72,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 41,500 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 27,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 12,800 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 930 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 8,500 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 2.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 6,700 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 4,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 112,000 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 850 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.1/4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 1,900 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 2,500 تومان -
کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 1,000 تومان -
انواع اتصالات شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 198,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 39,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 21,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 27,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 15,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 10,310 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راهی شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 198,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 39,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 21,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 27,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 15,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 10,310 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راهی فولادی شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 198,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 39,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 21,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 27,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 15,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 10,310 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان شرکت فولاد صنعت امین
محصول قيمت
سه راه فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 198,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 39,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 21,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1.1/2 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 27,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4×1 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 15,500 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 10,310 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 3 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 95,000 تومان -
سه راه فولادی مانیسمان 2×4 اینچ استاندارد امین بروزرسانی: 1400/07/24 190,000 تومان -
نتایج 1 تا 24 از کل 189 نتیجه

شرکت فولاد صنعت امین در تاریخ 1365 با هدف تولید انواع اتصالات فولادی با کیفیت بالا در شهرک رضویه استان تهران تاسیس شد. این شرکت کار خود را با محصولات و قطعاتی برای گازرسانی آغاز کرد و با گسترش فعالیت های خود و کسب تجارب ارزنده در سال 1387 تولیدات خود را افزایش داد و کلیه اتصالات ضروری در بخش لوله کشی گاز را در چرخه تولید خود قرار داد.

هم اکنون شرکت فولاد صنعت امین تولید کننده انواع اتصالات فولادی اعم از زانو درزدار و زانو مانیسمان، تبدیل درزدار و تبدیل مانیسمان، سردنده درزدار و سردنده مانیسمان است.

مشخصات محصولات فولاد صنعت امین:

زانو درزدار و زانو مانیسمان از سایز 2/1 تا 14 اینچ
سه‌راهی درزدار و سه‌راهی مانیسمان از سایز 2/1 تا 8 اینچ
تبدیل درزدار و تبدیل مانیسمان 4/3 تا 12 اینچ
سردنده درزدار و سردنده مانیسمان 2/1 تا 6 اینچ
کپ گود یا کپ کاسه ای از سایز 2/1 تا 12 اینچ

نشانی کارخانه فولاد صنعت امین: سه راه افسریه ، شهرک رضویه ، خ امام سجاد ، جنب بازار آهن شرق تهران ، پلاک 275

قیمت اتصالات فولاد صنعت امین

فولاد صنعت امین محصولات خود را با برند امین در بازار عرضه می کند. محصولات فولاد صنعت امین از کیفیت بالایی برخوردار است و در صنایع مختلف از جمله لوله کشی ساختمانی کاربرد دارد. قیمت اتصالات فولاد صنعت امین نظیر قیمت زانو جوشی، قیمت سه راه مانیسمان، قیمت تبدیل، قیمت سردنده فولادی و قیمت کپ امین تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند وزن و ابعاد اتصالات و همچنین قیمت دلار قرار دارد. مراکز معتبر متعددی از جمله مرکز شهرآهن عرضه کننده محصولات این شرکت با کیفیت بالا و پایین ترین قیمت است. برای کسب آگاهی بیشتر اعم از مشخصات و آخرین قیمت اتصالات شرکت فولاد صنعت امین میتوانید به سایت شهرآهن مراجعه نموده و با شماره مندرج در این سایت تماس حاصل نمایید تا از مشاوره کارشناسان مجرب این مجموعه نیز بهره مند شوید.

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق