کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد امین

5 5 1 Product
مشخصات محصول
کارخانه
عدد
شرکت فولاد صنعت امین
قیمت در پایان امروز: 9,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
بروزرسانی: 1 هفته قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد امین
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 01 مهر 1402 9,000 تومان
یکشنبه 26 شهریور 1402 8,000 تومان
سه شنبه 14 شهریور 1402 9,000 تومان
یکشنبه 29 مرداد 1402 7,000 تومان
یکشنبه 22 مرداد 1402 8,000 تومان
شنبه 14 مرداد 1402 7,000 تومان
یکشنبه 01 مرداد 1402 8,000 تومان
چهارشنبه 21 تیر 1402 7,000 تومان
پنج شنبه 15 تیر 1402 8,000 تومان
دوشنبه 05 تیر 1402 7,000 تومان
سه شنبه 23 خرداد 1402 8,000 تومان
سه شنبه 16 خرداد 1402 7,000 تومان
شنبه 06 خرداد 1402 8,000 تومان
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1402 7,000 تومان
سه شنبه 19 ارديبهشت 1402 8,000 تومان
نمودار تغییرات قیمت کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد امین

13,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
کپ کاسه ای فولادی 2.1/2 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 1 هفته قبل
6,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
کپ کاسه ای فولادی 1.1/2 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 1 هفته قبل
7,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
کپ کاسه ای فولادی 1.1/4 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 1 هفته قبل
16,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 1 هفته قبل