لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

5 5 1 Product

مشخصات لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

کارخانه
3
کیلوگرم
درزدار
3
لوله و پروفیل جهان پارس
قیمت در پایان امروز: 40,370 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 1 دقیقه قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 02 اسفند 1402 40,370 تومان
پنجشنبه 01 اسفند 1402 40,370 تومان
شنبه 29 بهمن 1402 40,183 تومان
یکشنبه 28 بهمن 1402 40,183 تومان
سه شنبه 26 بهمن 1402 40,183 تومان
جمعه 23 بهمن 1402 40,183 تومان
یکشنبه 21 بهمن 1402 40,183 تومان
پنجشنبه 17 بهمن 1402 40,183 تومان
جمعه 16 بهمن 1402 40,183 تومان
شنبه 15 بهمن 1402 41,743 تومان
یکشنبه 14 بهمن 1402 42,570 تومان
سه شنبه 12 بهمن 1402 42,570 تومان
چهارشنبه 11 بهمن 1402 42,570 تومان
پنجشنبه 10 بهمن 1402 42,570 تومان
جمعه 09 بهمن 1402 41,650 تومان
نمودار تغییرات قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

38,075 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 جهان پارس
کارخانه
1
کیلوگرم
درزدار
2.5
بروزرسانی: 1 دقیقه قبل
40,370 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
کارخانه
2
کیلوگرم
درزدار
3
بروزرسانی: 1 دقیقه قبل
37,155 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
کارخانه
1/2
کیلوگرم
درزدار
2
بروزرسانی: 1 دقیقه قبل
37,155 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
کارخانه
3/4
کیلوگرم
درزدار
2
بروزرسانی: 1 دقیقه قبل