لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

5 5 1 Product
مشخصات محصول
کارخانه
3
کیلوگرم
درزدار
3
توليد کننده:

جهان پروفیل پارس

جهان پروفیل پارس
قیمت در پایان امروز: 37,500 تومان
تغییر قیمت: 2,100
بروزرسانی: 12 ساعت قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 08 آذر 1402 37,500 تومان
سه شنبه 07 آذر 1402 35,400 تومان
دوشنبه 06 آذر 1402 35,400 تومان
یکشنبه 05 آذر 1402 35,400 تومان
شنبه 04 آذر 1402 35,400 تومان
پنج شنبه 02 آذر 1402 35,400 تومان
چهارشنبه 01 آذر 1402 35,400 تومان
سه شنبه 30 آبان 1402 36,500 تومان
یکشنبه 28 آبان 1402 36,500 تومان
پنج شنبه 25 آبان 1402 37,200 تومان
چهارشنبه 24 آبان 1402 37,200 تومان
سه شنبه 23 آبان 1402 37,200 تومان
دوشنبه 22 آبان 1402 37,200 تومان
یکشنبه 21 آبان 1402 37,200 تومان
شنبه 20 آبان 1402 37,200 تومان
نمودار تغییرات قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

37,500 تومان
تغییر قیمت: 1,100
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
کارخانه
1/2
کیلوگرم
درزدار
2
بروزرسانی: 12 ساعت قبل
37,500 تومان
تغییر قیمت: 1,100
لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
کارخانه
3/4
کیلوگرم
درزدار
2
بروزرسانی: 12 ساعت قبل
37,500 تومان
تغییر قیمت: 2,100
لوله درزدار 1 اینچ ضخامت 2/5 جهان پارس
کارخانه
1
کیلوگرم
درزدار
2.5
بروزرسانی: 12 ساعت قبل
38,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
کارخانه
4
کیلوگرم
درزدار
4
بروزرسانی: 12 ساعت قبل