لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

5 5 1 Product

مشخصات لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

کارخانه
3
کیلوگرم
درزدار
3
لوله و پروفیل جهان پارس
قیمت در پایان امروز: 43,580 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بروزرسانی: 1 روز قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 10 اسفند 1402 43,580 تومان
چهارشنبه 09 اسفند 1402 43,580 تومان
پنجشنبه 08 اسفند 1402 43,120 تومان
جمعه 07 اسفند 1402 43,120 تومان
یکشنبه 05 اسفند 1402 42,200 تومان
سه شنبه 03 اسفند 1402 42,200 تومان
چهارشنبه 02 اسفند 1402 42,200 تومان
پنجشنبه 01 اسفند 1402 40,370 تومان
شنبه 29 بهمن 1402 40,183 تومان
یکشنبه 28 بهمن 1402 40,183 تومان
سه شنبه 26 بهمن 1402 40,183 تومان
جمعه 23 بهمن 1402 40,183 تومان
یکشنبه 21 بهمن 1402 40,183 تومان
پنجشنبه 17 بهمن 1402 40,183 تومان
جمعه 16 بهمن 1402 40,183 تومان
نمودار تغییرات قیمت لوله درزدار 3 اینچ ضخامت 3 جهان پارس

43,580 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 4 اینچ ضخامت 4 جهان پارس
کارخانه
4
کیلوگرم
درزدار
4
بروزرسانی: 1 روز قبل
39,910 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 2 اینچ ضخامت 3 جهان پارس
کارخانه
2
کیلوگرم
درزدار
3
بروزرسانی: 1 روز قبل
38,990 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 3/4 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
کارخانه
3/4
کیلوگرم
درزدار
2
بروزرسانی: 1 روز قبل
38,990 تومان
تغییر قیمت: ثابت
لوله درزدار 1/2 اینچ ضخامت 2 جهان پارس
کارخانه
1/2
کیلوگرم
درزدار
2
بروزرسانی: 1 روز قبل