5 5 0 1 Product
rebar-pins-10-2-64

میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2

امروزه پیشرفت ساخت و ساز در دنیا به حدی بوده است که هر ساله روش های جدید و نوینی برای بهبود ساخت و ساز ابداع می شود. ساختمان های چند طبقه و برج هایی که ساخته می شوند به روش های ساختی نیاز دارند که بتواند بار ساختمان را تحمل کند و در این راستا مقاومت آن را بالا ببرد. میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2 از ابزار هایی است که در کنار میلگردهای طولی به کار می رود تا آن ها را تقویت کند و استحکام سازه را سطح بالایی نگه دارد.

کیفیت و خصوصیات میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2

 • هر دو انتهای این نوع میلگرد به صورت خم شده است.
 • میلگردهای طولی به وسیله خم انتهای میلگرد سنجاقی مهار می شوند.
 • میزان خم شدگی انتهای میلگرد با اندازه ی قطر این میلگرد رابطه دارد.
 • فاصله ی قرار گیری این میلگردها نسبت به هم، بر اساس قوانین استاندارد اجرایی می شود.

موارد کاربرد میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2

کاربرد مهم و اساسی میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2 در ساخت ستون ها و همچنین دیوار های برشی است. این میلگرد ها در فاصله های استاندارد از میلگرد های طولی قرار گرفته و آن ها را پوشش می دهند تا دچار لغزش نشوند. در واقع یک خمیدگی در انتهای این نوع از میلگرد تعبیه شده است که به وسیله ی آن، میلگردهای طولی نگه داشته و قفل می شوند تا استحکام سازه بالا رود.

شرایط نگهداری و نحوه ی حمل و نقل میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2

معمولا فضایی را که برای نگهداری میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2 در نظر می گیرند، یک فضای سر پوشیده است. البته قبل از انبار کردن محصولات در فضای مورد نظر، مکان را از هر گونه مواد مضر شیمیایی که ممکن است به محصولات آسیب برساند، عاری می کنند.

قیمت میلگرد سنجاقی 10 استاندارد A2

کیفیت محصول تولیدی در شرکت تولید کننده، عامل مهمی در تعیین قیمت میلگردها است. این قیمت ها متغیر بوده و محصولات بر اساس نرخ روز قیمت گذاری انجام می شود.


قیمت در پایان امروز: 15,660 تومان -

مشخصات محصول

بنگاه تهران
کیلوگرم
توليد کننده بنگاه تهرانبنگاه تهران

تاریخچه قیمت

Array
(
  [main] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 2885564
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15300.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-13 07:17:42
          [helper] => 2021-10-13
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 2891829
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15300.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-14 08:13:14
          [helper] => 2021-10-14
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [id] => 2897541
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15300.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-16 06:58:28
          [helper] => 2021-10-16
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 2902929
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15300.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-17 06:59:05
          [helper] => 2021-10-17
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 2909063
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15300.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-18 06:56:08
          [helper] => 2021-10-18
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 2913426
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15300.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-19 07:01:54
          [helper] => 2021-10-19
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 2921392
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15660.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15300.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-20 07:53:54
          [helper] => 2021-10-20
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 2927361
          [product_id] => 4258
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 26675
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4258
                  [price_value] => 15660.00000
                  [price_min_quantity] => 0
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 15660.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-10-21 07:13:15
          [helper] => 2021-10-21
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

    )

)
تاریخ قیمت در پایان روز
پنج شنبه 29 مهر 1400 15,660 تومان
چهارشنبه 28 مهر 1400 15,660 تومان
سه شنبه 27 مهر 1400 15,300 تومان
دوشنبه 26 مهر 1400 15,300 تومان
یکشنبه 25 مهر 1400 15,300 تومان
شنبه 24 مهر 1400 15,300 تومان
پنج شنبه 22 مهر 1400 15,300 تومان
چهارشنبه 21 مهر 1400 15,300 تومان

نمودار تغییرات قیمت

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق