5 5 0 1 Product
cross-ceiling-jack-3.5-64

جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین

جک سقفی در واقع نوعی نگه دارنده برای سقف است که البته به صورت موقت و در حین کار می توان از آن استفاده کرد. جک سقفی دارای دو قسمت ثابت و متحرک است که قسمت متحرک همان قسمت صلیب مانند است و می تواند در ارتفاع های مختلف و همچنین زاویه های مختلف تنظیم شود و این خصوصیت، دلیل اصلی استفاده از این جک های سقفی است. جک سقفی صلیبی در انواع سبک و سنگین تولید می شود که جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین موضوع این محتوای تولید شده است.

کیفیت و خصوصیات جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین

 • جک سقفی صلیبی قابلیت انعطاف دارد و این به عنوان مزیت این نوع جک به حساب می آید.
 • این جک ها قابلیت تنظیم ارتفاع دارند.
 • وزن جک سقفی بر اساس معیار های استاندارد ساخته می شود.
 • ایمنی کار با این نوع محصول، در سطح بالایی قرار دارد.

موارد کاربرد جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین

هنگامی که یک بنا ساخته می شود باید یک نگهدارنده وجود داشته باشد که در زیر سقف قرار گیرد و وزن آن را تحمل کند. هر ساختمانی که ساخته شود فرقی نمی کند یک طبقه باشد یا یک برج، در هر صورت به یک جک سقفی احتیاج است تا بتواند وزن ساختمان را تحمل کند. بنا براین کاربرد اصلی و مهم جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین، ایجاد مقاومت برای سقف در هنگام ساختمان سازی است.

نحوه ی نگهداری و حمل و نقل جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین

نگهداری و حمل و نقل جک های سقفی بر طبق شرایط و قوانین موجود در هر سازمانی اجرا می شود. قانون های موجود در هر صورتی برای شرکت تولید کننده باید اجرا شده و سرپیچی از آن، عواقب قانونی به دنبال دارد.

قیمت جک سقفی صلیبی 3.5 متری سنگین

قطرجک سقفی، کیفیت آن، وزن و ساختاری که دارد در قیمت محصول تاثیر می گذارد. بنابراین اگر قصد خرید جک سقفی دارید، ابتدا نوع جک و ابعاد آن را انتخاب کنید و سپس قیمت آن را استعلام بگیرید.

 


قیمت در پایان امروز: 37,500 تومان -

مشخصات محصول
بنگاه تهران
کیلوگرم
بنگاه تهرانبنگاه تهران

تاریخچه قیمت

Array
(
  [main] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 3108354
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-11-28 10:37:54
          [helper] => 2021-11-28
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 3111778
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-11-29 09:08:58
          [helper] => 2021-11-29
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [id] => 3117247
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-11-30 10:47:57
          [helper] => 2021-11-30
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 3124366
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-12-01 11:57:41
          [helper] => 2021-12-01
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 3126876
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-12-02 07:01:23
          [helper] => 2021-12-02
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 3134365
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-12-04 08:34:28
          [helper] => 2021-12-04
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 3139334
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-12-05 07:05:08
          [helper] => 2021-12-05
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 3146934
          [product_id] => 4334
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32919
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4334
                  [price_value] => 37500.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 37500.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2021-12-06 07:26:11
          [helper] => 2021-12-06
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

    )

)
تاریخ قیمت در پایان روز
دوشنبه 15 آذر 1400 37,500 تومان
یکشنبه 14 آذر 1400 37,500 تومان
شنبه 13 آذر 1400 37,500 تومان
پنج شنبه 11 آذر 1400 37,500 تومان
چهارشنبه 10 آذر 1400 37,500 تومان
سه شنبه 09 آذر 1400 37,500 تومان
دوشنبه 08 آذر 1400 37,500 تومان
یکشنبه 07 آذر 1400 37,500 تومان

نمودار تغییرات قیمت

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل