5 5 0 1 Product
cross-ceiling-jack-s-3-64

جک سقفی صلیبی 3 متری سبک

هنگامی که یک ساختمان در حال ساخت است، برای ادامه ی ساخت سقف احتیاج به یک وسیله است که به عنوان تکیه گاه بتواند وزن سازه را تحمل کند، یعنی آن را نگه دارد و اجازه ندهد که در طی کار، ریزش کند. وسیله ای که برای این کار استفاده می شود، جک سقفی صلیبی 3 متری سبک است که البته نوع سنگین آن نیز وجود دارد. تمام سقف هایی که ساخته می شوند به استفاده از جک احتیاج دارند. ما در این محتوا قصد داریم که کیفیت و موارد کاربرد این نوع از جک را برای شما بیان کنیم.

کیفیت و خصوصیات جک سقفی صلیبی 3 متری سبک

 • پایداری و دوام این نوع از جک ها، بالا است اما نسبت به نوع سنگین آن، وزن کمتری را می تواند تحمل کند.
 • برای تولید با کیفیت این جک ها باید مهارت لازم داشت.
 • به کار گیری و نصب این نوع جک کار چندان سختی نیست.
 • قیمت جک سقفی در مقایسه با کارایی که دارد، مناسب است.

موارد کاربرد جک سقفی صلیبی 3 متری سبک

استفاده اساسی و مهم از جک سقفی صلیبی 3 متری سبک در ساختمان سازی و برای نگه داشتن وزن ساختمان است. تحمل وزن ساختمان برای جلوگیری از ریزش آن، وظیفه ی اصلی جک های سقفی صلیبی است. تحمل وزن ساختمان باید در هر صورت انجام شود چه ساختمانی کوچک و سبک ساز باشد و چه یک ساختمان چندین طبقه.

شرایط نگهداری و حمل و نقل جک سقفی صلیبی 3 متری سبک

برای حمل انواع جک ها به علت وزن زیاد آن ها، معمولا از جرثقیل استفاده می شود. برای نگهداری جک ها باید از نیروی آموزش دیده و کار بلد استفاده کرد تا بتوانند قوانین لازم و ضروری برای نگهداری آن ها را اجرا کنند.

قیمت جک سقفی صلیبی 3 متری سبک

نرخ ابزار های مورد استفاده در ساختمان سازی ثابت نیست اما بر اساس یک سری مفاد نوشته شده قانونی تعیین می شود.


قیمت در پایان امروز: 319,000 تومان -

مشخصات محصول
بنگاه تهران
کیلوگرم
بنگاه تهرانبنگاه تهران

تاریخچه قیمت

Array
(
  [main] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [id] => 1695296
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-16 06:05:36
          [helper] => 2022-08-16
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [id] => 1692232
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-15 06:21:37
          [helper] => 2022-08-15
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [id] => 1689527
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-14 06:50:01
          [helper] => 2022-08-14
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [id] => 1686724
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-13 09:04:38
          [helper] => 2022-08-13
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [id] => 1682358
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-11 07:10:02
          [helper] => 2022-08-11
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [id] => 1678973
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-10 08:11:17
          [helper] => 2022-08-10
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [id] => 1674306
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-09 06:57:40
          [helper] => 2022-08-09
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [id] => 1670165
          [product_id] => 4336
          [user_id] => 200
          [product_price] => Array
            (
              [0] => stdClass Object
                (
                  [price_id] => 32921
                  [price_currency_id] => 183
                  [price_product_id] => 4336
                  [price_value] => 319000.00000
                  [price_min_quantity] => 1
                  [price_access] => all
                  [price_users] => 
                  [price_site_id] => 
                  [price_start_date] => 0
                  [price_end_date] => 0
                  [price_value_with_tax] => 319000.00000
                  [taxes_added] => 1
                  [taxes] => Array
                    (
                    )

                )

            )

          [date] => 2022-08-06 08:21:51
          [helper] => 2022-08-06
          [note] => 
          [currencystatus] => [{"currency_id":"183","currency_code":"TOM","currency_rate":"1.00000"}]
        )

    )

)
تاریخ قیمت در پایان روز
شنبه 15 مرداد 1401 319,000 تومان
سه شنبه 18 مرداد 1401 319,000 تومان
چهارشنبه 19 مرداد 1401 319,000 تومان
پنج شنبه 20 مرداد 1401 319,000 تومان
شنبه 22 مرداد 1401 319,000 تومان
یکشنبه 23 مرداد 1401 319,000 تومان
دوشنبه 24 مرداد 1401 319,000 تومان
سه شنبه 25 مرداد 1401 319,000 تومان

نمودار تغییرات قیمت

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل