تهاتر

به دلیل رکود بازار و کمبود نقدینگی در اصناف مختلف بویژه در صنعت ساختمان، شیوه جایگزین مبادله ریالی به منظور رونق کسب و کار تحت عنوان تهاتر مورد استفاده قرار می گیرد. تهاتر، با تخصصی شدن فعالیت ها آغاز شده است و هرگونه معامله پایاپای را تهاتر می نامند.

هدف اصلی تهاتر، تامین مالی پروژه های ساختمانی و رونق کسب و کار در  بخش ساختمان می باشد.

تهاتر در ابتدا به دلیل محدود بودن کالا و خدمات و تطابق نیازها و تولیدات طرفین، به صورت پایاپای انجام می پذیرفت. امروزه با گستردگی نیازها و خدمات، امکان تبادل مستقیم کاهش یافته است و با توجه به اقتضای کار و زمان، ساز و کار این شیوه باید متناسب گردد. این شیوه انجام فعالیت های بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادلات ( رفع مشکل کمبود نقدینگی در بازار ) ممکن می سازد و در نهایت قدرت خرید و به موجب آن افزایش تقاضا را در پی خواهد داشت. به دنبال آن افزایش تولید و عرضه محصولات و خدمات و در نهایت رونق کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده برای طرفین، دستاورد مهم این شیوه مبادله می باشد. اهم منافع و مزایای تهاتر برای پروژه های ساختمانی به قرار ذیل است :

  • صرفه جویی در صرف پول نقد
  • افزایش فروش واحد های پروژه

مجموعه بزرگ شهرآهن نیز با توجه به وضعیت روز بازار و مشکلات بوجود آمده در تبادلات و نقدینگی بازار، تهاتر را به عنوان مسیری برای پیشرفت و رونق ارتباطات و همکاری با بزرگان بازار و ساختمان برگزیده است و در چارچوب قانونی و حقوقی، کسب و کار خود را با تهاتر رونق بخشیده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صادرات آهن آلات به بخش صادرات در شهر آهن مراجعه نمایید.