مراحل اخذ پایان کار ساختمان

مقررات سازمان شهرداری شامل قوانینی است که به منظور جلوگیری از احداث بناهای غیرقانونی و تخلفات علنی ساختمان سازی تنظیم می شوند بر این اساس دریافت پروانه ساخت در مرحله ابتدایی آغاز عملیات و همچنین اخذ گواهی پایان کار پس از اتمام پروژه از ضروریات اصلی است به عبارتی پایان کار ساختمان یکی از نهایی ترین مراحل قانونی پس از احداث بنا است که ساختمان به لحاظ مطابقت با نقشه فنی، مالکیت و سایر قوانین بررسی می شود. با صدور پایان کار ساختمان می توان گفت که ساختمان احداث شده از نظر مقررات شهرداری مشکلی نداشته و تمامی مراحل آن بر طبق قوانین انجام پذیرفته است با دریافت گواهی پایان کار ساختمان، امکان درخواست صدور سند برای هر یک واحدهای مجزای ملک نیز فراهم می گردد. همانطور که احتمالا نیز می دانید اخذ گواهی پایان کار ساختمان نیازمند طی مراحلی است که لازم است مالک ساختمان روند قانونی آن را از تشکیل پرونده اولیه تا تعیین تخلف به روش صحیح اجرا کند. در ادامه این مقاله از شهرآهن به توضیح مراحل اخذ پایان کار ساختمان می پردازیم.

مراحل اخذ مجوز پایان کار ساختمان

پایان کار ساختمان چیست

همانطور که در ابتدا نیز ذکر گردید پایان کار ساختمان به منزله سند یا جواز معتبری است که ملک ساخته شده را به لحاظ قانونی واجد شرایط دریافت سند ملکی خواهد کرد به منظور صدور این گواهی در ابتدا ملک از نظر معیارهای فنی و مهندسی بررسی شده و در صورت عدم تخلف و تایید ارگان های مربوطه، پایان کار ساختمان آن صادر می شود. با در اختیار داشتن گواهی پایان کار می توان برای واحدهای ملک به صورت تفکیکی سند مالکیت صادر کرد که در بحث خرید و فروش ملک، ارائه سند معتبر ضرورری است. توجه داشته باشید که لازمه دریافت سند، تنها در اختیار داشتن گواهی پایان کار ساختمان است در غیر اینصورت به هیچ عنوان انتقال مالیکت سند به فرد دیگر از طریق دفاتر رسمی اسناد امکانپذیر نمی باشد. در برخی از شرایط چنانچه مالک سازه در حال ساخت، قصد پیش فروش واحد های ملک خود را دارا باشد می بایست بر اساس تنظیم قراردادی دو طرفه تاریخ دریافت گواهی پایان کار توسط او ذکر شده و تمامی شرایط و ضوابط معامله در قرارداد طرفین با جزئیات قید شود. همچنین بایستی زمان دقیق انتقال مالکیت سند به فرد خریدار ملک نیز تعیین گردد، که در این مرحله در اختیار داشتن گواهی پایان کار ساختمان ضروری است. چنانچه به هر دلیلی ساختمان مورد نظر واجد شرایط اخذ گاهی پایان کار نبود، پرونده ملک جهت بررسی تخلف، تعیین جریمه توسط مالک و یا تخریب به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده می شود پس از طی مراحل قانونی اخذ پایان کار ساختمان امکانپذیر خواهد بود.

پایان کار ساختمان چیست 

مداردک مورد نیاز برای اخذ پایان کار ساختمان

به منظور پیشبرد مرحله غیرعملیاتی و انتهایی ساختمان سازی لازم است تا در ابتدا مدارک و اسناد معتبری از سوی فرد مالک جمع آوری شده و در اختیار سازمان شهرداری قرار گیرد. این مدارک به شرح زیر می باشند:

  • مدارک هویتی مالک شامل اصل و کپی شناسنامه و کارت شناسایی در صورت فوت مالک اصلی مدارک هویتی وراث
  • سند مالکیت
  • فیش تلفن، آب، برق و گاز ساختمان
  • فیش اصل و کپی پرداخت عوارض نوسازی
  • سند پروانه ساختمان
  • نقشه فنی ساختمان
  • ارائه گزارشات مراحل ساخت به همراه برگه اتمام ساخت و ساز

 مداردک مورد نیاز برای اخذ پایان کار ساختمان

روند دریافت مجوز پایان کار ساختمان

مراحل اخذ پایان کار ساختمان های تازه احداث شده شامل سه روند قانونی تشکیل پرونده، تعیین تخلف ملک و پایان کار ساختمان است. در ذیل به تشریح این مراحل خواهیم پرداخت:

  • تشکیل پرونده: در ابتدای مرحله اخذ پایان کار ساختمان بایستی فرم درخواست گواهی پایان کار توسط مالک تکمیل شده و به همراه رسید پرداخت عوارض و سایر مدارک، به سازمان شهرداری ارائه شود. این مدارک شامل اصل سند مالکیت، نامه شهرداری و فرم تاریخ بازدید کارشناس شهرداری از ملک می باشند در واقع از ملزومات اصلی در این مرحله بازدید کارشناس فنی از ملک مورد نظر و گزارشی از وضعیت موجود آن است. ارائه مدارک هویتی مالک و همچنین گزارشی از روند مراحل ساخت بنا به فرد کارشناس ضروری است.
  • تعیین تخلف ملک: در این بخش لازم است تا نظر فرد کارشناس نسبت به وضعیت قانونی ملک اعلام شود. در صورت عدم تخلف ساختمان پرونده به بخش محاسبات ارجاع داده شده و با ارائه رسید عوارض و تایید بازرسی، گواهی اتمام عملیات ساخت صادر می گردد. بنابراین چنانچه در طی مراحل ساخت تخلفی صورت نگرفته باشد انجام ادامه راه جهت اخذ پایان کار بنا چندان دشوار نیست اما در صورت اعلام تخلف ساختمانی از سوی کارشناس پرونده ملک جهت بررسی بیشتر به کمسیون داخلی ارجاع داده می شود  سپس مدت زمان محدودی جهت ارائه توضیحات مالک ساختمان در نظر گرفته خواهد شد  در صورت رای مثبت کمسیون پرونده پس از تایید شهرداری و رئیس بازرسی، در اختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت اما در صورت رای کمسیون به پرداخت جریمه توسط مالک مالک بنا می بایست نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر در مدت زمان معینی اقدام کند. چنانچه به هر دلیلی مبلغ جریمه توسط فرد مالک پرداخت نشود، با ارجاع پرونده به کمسیون ماده 100، حکم تخریب بنا ابلاغ خواهد شد.
  • دریافت گواهی پایان کار: در مرحله آخر اخذ پایان کار بایستی تمامی مراحل تشکیل پرونده مجددا از سر گرفته شود  به منظور انجام این کار لازم است تا تمامی اسناد و مدارک دریافتی در مراحل پیشین از جمله کپی پایان کار ملک، سند مالکیت، مدارک هویتی، رسید عوارض نوسازی ساختمان و... به سازمان شهرداری ارائه گردد با دریافت مدارک از سوی سازمان روند تشکیل پرونده طی خواهد شد به منظور تکمیل برگه گواهی پایان کار ساختمان لازم است تا این گواهی توسط معاون مالی، معاون شهرداری و سایر مسئولین مربوطه تایید شده و امضا شود در صورت طی قانونی تمامی این مراحل روند پیگیری صدور مجوز انجام شده و پس از مدتی اصل گواهی پایان کار ساختمان از طریق اداره پست به شخص مالک ارسال می گردد.

روند دریافت مجوز پایان کار ساختمان

گواهی پایان کار ساختمان از مراحل غیرعملیاتی پس از احداث بنا است که در صورت طی مراحل قانونی کار، صادر می شود. این گواهی به منزله جوازی معتبر برای دریافت سند مالکیت، انتقال یا تفکیک مالکیت واحدهای ساختمانی است. امروزه دارا بودن گواهی پایان کار چه برای ساختمان های نوساز و چه بناهای قدیمی حتمی است. همچنین کسب اطلاعات لازم از نحوه چگونگی درخواست پایان کار و طی مراحل قانونی توسط مالک بنا الزامی می باشد.