کپ فولادی

فیلترها
شرکت بنکن
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 14 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای فولادی 12 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

تماس بگیرید

کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

1,503,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

953,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

424,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

334,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

199,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

139,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

92,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

64,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-1 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.4-1 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

50,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

46,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3.4 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

36,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2 اینچ رده 40 بنکن

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

33,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت

کپ کاسه ای فولادی 12 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

388,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 10 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

260,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 8 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

146,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 6 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

75,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 5 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

46,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 4 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

22,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 3 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

19,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 1.2-2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

12,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

کپ کاسه ای فولادی 2 اینچ استاندارد ایران اتصال (آسیا)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

عدد

7,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 66 نتیجه

یکی از قطعاتی که برای انسداد انتهای لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد، کپ فولادی می باشد. نوع اتصال کپ فولادی به صورت جوشی و فشارقوی است. کپ‌های جوشی فولادی در انتهای لوله از طریق جوش متصل می‌شود و موجب برقراری ارتباطی مستحکم خواهد شد.

خصوصیات کپ فولادی

جنس کپ های فولادی از آلیاژ A234WPB است که اصولا برای کور کردن مسیر انتهای لوله کاربرد دارد.
کپ فولادی مطابق با استاندارد ASME B16.9 و استاندارد 3076 موسسه استاندارد و تحقیقات ایران تعیین و ساخته می شود.

قیمت کپ فولادی

همانطور که قبلا هم گفتیم کپ فولادی به دلیل اینکه در لوله کشی صنع