سردنده فولادی مانیسمان 1.1/4 اینچ استاندارد امین

5 5 1 Product
مشخصات محصول
کارخانه
عدد
شرکت فولاد صنعت امین
قیمت در پایان امروز: 38,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
بروزرسانی: 2 روز قبل

جدول تاریخچه تغییرات قیمت سردنده فولادی مانیسمان 1.1/4 اینچ استاندارد امین
تاریخ قیمت در پایان روز
سه شنبه 07 آذر 1402 38,000 تومان
دوشنبه 22 آبان 1402 37,000 تومان
شنبه 06 آبان 1402 36,000 تومان
سه شنبه 25 مهر 1402 35,000 تومان
شنبه 01 مهر 1402 36,000 تومان
یکشنبه 26 شهریور 1402 34,000 تومان
سه شنبه 14 شهریور 1402 35,000 تومان
یکشنبه 05 شهریور 1402 34,000 تومان
یکشنبه 29 مرداد 1402 33,000 تومان
یکشنبه 22 مرداد 1402 34,000 تومان
شنبه 14 مرداد 1402 33,000 تومان
یکشنبه 01 مرداد 1402 34,000 تومان
چهارشنبه 21 تیر 1402 33,000 تومان
پنج شنبه 15 تیر 1402 34,000 تومان
دوشنبه 05 تیر 1402 33,000 تومان
نمودار تغییرات قیمت سردنده فولادی مانیسمان 1.1/4 اینچ استاندارد امین

109,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
سردنده فولادی مانیسمان 4 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 2 روز قبل
66,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
سردنده فولادی مانیسمان 2.1/2 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 2 روز قبل
13,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
سردنده فولادی مانیسمان 1.2 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 2 روز قبل
15,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000
سردنده فولادی مانیسمان 3.4 اینچ استاندارد امین
کارخانه
عدد
بروزرسانی: 2 روز قبل