جدول وزنی نبشی

وزن نبشی

نبشی نوع مقاطع فولادی است که در سازه های متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین این مقطع فولادی از مهم ترین پروفیل هایی هستند که در خانه سازی مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی ها عموما  به صورت تکی یا مرکب جهت اتصالات به کار می رود. بر اساس شکل ظاهری نبشی ها به دو دسته بال مساوی و بال نامساوی تقسیم می شوند. شیوه نامگذاری نبشی ها نیز بر اساس دو پارامتر طول بال ها و ضخامت بال ها می باشد.

فرمول محاسبه وزن نبشی 

از نظر نوع تولید نبشی ها به دو دسته نبشی فابریک و پرسی تقسیم می شوند.اندازه بال و ضخامت مهم ترین پارامتر در نامگذاری نبشی ها می باشد. وزن نبشی نیز با استفاده از فرمول زیر فابل محاسبه می باشد.

اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*۷۸۵۰*۲

در این فرمول محاسبه وزن نبشی اندازه باله های نبشی و طول نبشی بر حسب متر است. بنابراین به سادگی با استفاده از این فرمول می توانید وزن انواع نبشی مانند وزن نبشی 10, وزن نبشی 6 و سایر نبشی ها را محاسبه نمایید.

جدول وزنی نبشی

سایز نبشی (mm)وزن هر متر نبشی (kg/m)طول بال نبشی (h/mm)ضخامت بال نبشی (t/mm)وزن نبشی 6 متری وزن شاخه 12 متری نبشی
 L30×30×4  1.78 30 4 10.68 21.36
L30×30×3  1.36 30 3 8.16 16.32
 L35×35×4  2.09 35 4  12.54 25.08
 L40×40×4  2.42 40 4 14.52 29.04
 L40×40×5  2.97 40 5 17.82 35.64
 L45×45×4.5  3.06 45 4.5 18.36 36.72
 L50×50×4  3.06 50 4 18.36 36.72
 L50×50×5  3.77 50 5 22.62 45.24
 L50×50×6  4.47 50 6 22.82 53.64
 L60×60×5  4.57 60 5 27.42 54.84
 L60×60×6 5.42 60 6 32.52 65.04
 L60×60×8  7.09 60 8 42.54 85.08
 L65×65×7  6.83 65 7 40.98 81.96
 L70×70×6  6.38 70 6 38.28 76.56
 L70×70×7  7.38 70 7 44.28 88.56
L75×75×6  6.86 75 6 41.1 82.2
 L75×75×8 8.99 75 8 53.94 107/88
 L80×80×8  9.63 80 8  57.78  115/56
 L80×80×10  11.9 80 10 71.4 142.8
L90×90×7  9.61 90 7 57.66 115.32
 L90×90×8  10.9 90 8 65.4 130.8
L90×90×9  12.2 90 9 73.20 146.4
L90×90×10  13.40 90 10 80.40  160.8
L100×100×8 12.20 100 8 73.20 146.40
 L100×100×8  12.2 100 8  73.20  146.4
 L100×100×10  15 100 10 90 180

 چنانچه سوالی در خصوص

محاسبه وزنی نبشی

، میلگرد، قیمت میلگرد، قیمت تیرآهن و وزن نبشی اسپیرال دارید با شهر آهن در ارتباط باشید.