تهیه و تنظیم قرارداد های بازرگانی و بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)
دوره آموزشی تهیه و تنظیم قرارداد های بازرگانی و بین المللی (خرید، فروش، نمایندگی)

در تجارت بین المللی ، قرارداد های فی ما بین طرفین تجاری یکی از ارکان مهم تجارت است. احکام و قوانین تجارت بین المللی در تمامی معاملات تجاری بکار می رود. از این رو آشنایی با قوانین و تنظیم قرارداد های بازرگانی بین المللی برای تجار و بازرگانان اولویت و اهمیت بالایی دارد. کهه در این دوره سعی بر این شده است پرکاربردترین قراردادهای بین المللی و قوانین جدید حاکم بر تجارت بین المللی در دو دوره پیشرفته و مقدماتی به مخاطبین ارائه گردد.
از آنجا که قوانین حقوقی و تجارت داخلی هر کشور ، مشخص و ثابت است در قرارداد های داخلی طرفین فقط کافی است ازنظام حقوقی حاکم بر قرارداد آگاهی داشته باشند. ولی در قوانین حقوقی بین المللی طرفین از دو کشور مختلف می باشند که با چندین نظام حقوقی و قوانین تجارت مواجه هستند. برای مثال فروشنده از یک کشور ، کالایی را به خریدار مقیم کشوری دیگر می فروشد ، اجرای قرارداد انتقال کالا یا هر شیء از کشوری به کشور دیگر است ، چه بسا نظام حقوقی دو کشور خریدار و فروشنده با هم تفاوت داشته باشد و قواعد متفاوتی بر انعقاد قرارداد و آثار آن حاکم شود.
با توجه به مطالب فوق ، تجارت بین المللی که امری اجتناب ناپذیر است ، تنظیم قرارداد بین المللی اهمیت دوچندان پیدا می کند و تجار و طرفین قرارداد باید از ساز و کارهای حقوقی و قوانین حاکم بر تجارت کشور های دیگر اطلاع و آگاهی داشته باشند. بر این اساس در این دوره آموزشی به تشریح مبانی و اصول مقدماتی تنظیم قرارداد های بین المللی برای شرکت کنندگان و مخاطبان دوره پرداخته خواهد شد.


اهداف دوره :

آشنایی مخاطبان با تهیه و تنظیم قرارداد های بین المللی

سر فصل های آموزشی :

آموزش و نخوه تدوین قراردادهای بین المللی-(خرید- فروش)- اخذ نمایندگی انحصاری- قراردادهای NCNDA و قراردادهای- NDA قراردادهای مشارکت مدنی JOINTVONTURE - قراردادهای EPC و صنعتی
نکات حقوقی قراردادی
آشنایی با کلمات و متون تخصصی قراردادها
آشنائی و بررسی تفاوت های کلیه توافق نامه های مقدماتی از جمله MOU-MOA-LOI-LOA :
دانش عمومی لازم جهت تنظیم قراردادهای بین المللی
تجزیه و تحلیل شروط قراردادی
بررسی عملی قراردادهای پرکاربرد

مدرس :

استاد فکوری

مخاطبین دوره :

مدیران بازرگانی- مدیران ارشد سازمانها- دانشجویان حقوق- وکلا و کلیه افراد با تعاملات بین المللی

 تاریخ برگزاری :

99/02/06

مدت دوره :

36 ساعت

هزینه دوره :

995.000

روز و ساعت:

شنبه 20-16