دوره آموزشی نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)
دوره آموزشی نکات حقوقی قراردادهای تجاری (داخلی و بین المللی)

برای تنظیم و انعقاد قرارداد های داخلی یا خارجی ( بین المللی ) لازم است اشراف کامل به مسائل حقوقی و مقررات و قوانین بین المللی داشته باشیم تا بتوانیم قرارداد تجاری داخلی یا خارجی موفقی را به ثبت برسانیم .
لازم به ذکر است در این دوره آموزشی قوائد و قوانین مورد نیاز در قرارداد ها به صورت مفصل جهت تنظیم یک قرارداد تجاری به صورت نکات حقوقی قرارداد های تجاری عنوان می گردد .

سرفصل دوره :

بررسی اصول حقوقی قراردادها
تحلیل مبانی حقوقی از انواع قانون های مدنی، تجارت و ...
تشریح قرارداد
عنوان بندها در قراردادهای داخلی و بین المللی ( 18 مورد ضروری )
تشریح و توضیحی بر انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ( 80 نوع )

 مدرس :

استاد میر افضلی

مخاطبین دوره :

مدیران و کارشناسان واحد حقوقی و انعقاد قرارداد ، کارشناسان و مدیران بازرگانی ، خرید و تدارکات ، کلیه دانشجویان رشته های مدیریت بازرگانی ، MBA ، اقتصاد ، سایر علاقمندان و فعالان در حوزه بازرگانی

تاریخ برگزاری :

99/03/11

مدت دوره :

20 ساعت

هزینه دوره :

520/000

روز و ساعت :

یکشنبه 20-16