جدول اشتال لوله

لوله ها به عنوان مقاطع بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف شناخته شده اند. لوله های فولادی کاربردهای متعددی در مصارف ساختمانی و صنعتی دارند. محاسبه دقیق وزن محصولات فلزی نورد شده، یک نیاز اساسی برای متخصصان در زمینه های مختلف صنعتی می باشد.

  • برای تکنسین ها: نیاز برای محاسبه وزن محصول
  • برای اقتصاددانان و حسابداران: نیاز به محاسبه هزینه تولید و هزینه دسته ای از آن ها
  • برای کارگران حمل و نقل: نیاز به دانستن ظرفیت حمل و نقل و نوع حمل و نقل ضروری می باشد.

برای تحویل در همه موارد، تعیین وزن صحیح و حجم مورد نیاز محصولات نورد شده، پارامتر مهمی برای فعالیت های بعدی است، داده هایی که استخراج و محاسبه می شوند، کاربردهایی دارند برای مثال با دانستن حداکثر ظرفیت حمل یک ماشین، می توان محاسبه کرد که چه مقدار و چه نوع محصولاتی را می توان بار کرد و تحویل داد همچنین با دانستن وزن لوله می توان استحکام مورد نیاز و تجهیزات نگهداری آن ها را پیش بینی کرد. بنابراین دسترسی به اطلاعات جدول اشتال لوله برای تمام مهندسان و طراحان تاسیسات بسیار اهمیت دارد.

داده های موجود در جدول اشتال لوله

مشخصات موجود در جدول اشتال لوله شامل قطر انواع لوله ها با واحد اینچ یا میلی متر می باشد که وزن هر متر لوله و وزن به ازای متر لوله های ارائه شده در بازار (6 متری) محاسبه شده و درج می شود. قطر لوله ها در جدول اشتال لوله بین 3 تا 1420 میلی متر و ضخامت 0.4 تا 27.5 میلیمتر متغیر می باشد همچنین اطلاعات دیگری از جمله وزن هر متر لوله، متراژ به ازای یک تن لوله و چگالی برحسب جنس لوله در جدول قید شده است. معمولا جدول اشتال لوله به صورت کامل ارائه می شود و داده های بسیار زیادی دارد که می توان وزن متناسب با انواع ضخامت و قطر لوله ها را از آن استخراج کرد.

محاسبه وزن لوله ساخته شده از فلزات مختلف (لوله های فولادی، فولاد ضد زنگ، مس و غیره) براساس داده های موجود در ISO ، DIN و سایر استانداردها انجام می شود. وزن یک لوله با استفاده از فرمول m = Pi * ro * S * (D - S) * L محاسبه می شود.
Pi یک ثابت ریاضی است که دایره نسبت طول به قطر آن، برابر با 3/14~ می باشد. ro چگالی فلزی است که لوله گرد از آن با واحد کیلوگرم در متر مربع ساخته شده است. برای محاسبه وزن مخصوص 1 متر لوله (متر)، لازم است ابعاد پروفیل لوله را نشان دهید: قطر D در میلی متر، و همچنین ضخامت فلزی که لوله از آن ساخته شده است (ضخامت دیواره S )، طول (L به طور پیش فرض 1 متر). برای محاسبه وزن قوطی مستطیل همانند روش لوله دوار انجام می شود که بخشی از فرمول تعیین سطح مقطع آن فرق دارد.
برای انجام محاسبات در سازه های فلزی، اغلب لازم است که محاسبات مربوط به ساختارهای فلزی را بدانیم. رایج ترین کاربرد ماشین حساب لوله، تعیین جرم یک لوله خریداری شده برای کشف ابعاد لازم برای حمل و نقل و همچنین محاسبه بارهای ساختار فلزی آینده و هزینه آن می باشد.

جدول اشتال لوله های فولادی

جداول اشتال لوله های دوار فلزات مختلف (فولاد ، آلومینیوم و غیره) و آلیاژهای استاندارد ISO ، DIN و سایر استانداردها به صورت زیر است:

  • D: قطر بیرونی لوله
  • T: ضخامت
  • A: سطح جانبی لوله در یک متر
  • M: گشتاور پلاستیکی
  • W: گشتاور مقاوم
  • I: ممان اینرسی
  • i: ژیراسیون

 

D
mm
T
mm
A
cm2
M
Kg/m
I
cm4
W
cm3
i
cm
۳۳٫۷ ۲٫۶ ۲٫۵۴ ۱٫۹۹ ۳٫۰۹ ۱٫۸۴ ۱٫۱
۳۳٫۷ ۳٫۲ ۳٫۰۷ ۲٫۴۱ ۳٫۶ ۲٫۱۴ ۱٫۰۸
۳۳٫۷ ۴ ۳٫۷۳ ۲٫۹۳ ۴۰۱۹ ۲٫۴۹ ۱٫۰۶
۴۲٫۴ ۲٫۶ ۳٫۲۵ ۲٫۵۵ ۶٫۴۶ ۳٫۰۵ ۱٫۴۱
۴۲٫۴ ۳٫۲ ۳٫۹۴ ۳٫۰۹ ۷٫۶۲ ۳٫۵۹ ۱٫۳۹
۴۲٫۴ ۴ ۴٫۸۳ ۳٫۷۹ ۸٫۹۹ ۴٫۲۴ ۱٫۳۶
۴۸٫۳ ۲٫۶ ۳٫۷۳ ۲٫۹۳ ۹٫۷۸ ۴٫۰۵ ۱٫۶۲
۴۸٫۳ ۳٫۲ ۴٫۵۳ ۳٫۵۶ ۱۱٫۶ ۴٫۸ ۱٫۶
۴۸٫۳ ۴ ۵٫۵۷ ۴٫۳۷ ۱۳٫۸ ۵٫۷ ۱٫۵۷
۶۰٫۳ ۳٫۲ ۵٫۷۴ ۴٫۵۱ ۲۳٫۵ ۷٫۷۸ ۲٫۰۲
۶۰٫۳ ۴ ۷٫۰۷ ۵٫۵۵ ۲۸٫۲ ۹٫۳۴ ۲
۶۰٫۳ ۵ ۸٫۶۹ ۶٫۸۲ ۳۳٫۵ ۱۱٫۱ ۱٫۹۶
۷۶٫۱ ۳٫۲ ۷٫۳۳ ۵٫۷۵ ۴۸٫۸ ۱۲٫۸ ۲٫۵۸
۷۶٫۱ ۴ ۹٫۰۶ ۷٫۱۱ ۵۹٫۱ ۱۵٫۵ ۲٫۵۵
۷۶٫۱ ۵ ۱۱٫۲ ۸٫۷۷ ۷۰٫۹ ۱۸٫۶ ۲٫۵۲
۸۸٫۹ ۳٫۲ ۸٫۶۲ ۶٫۷۶ ۷۹٫۲ ۱۷٫۸ ۳٫۰۳
۸۸٫۹ ۴ ۱۰٫۷ ۸٫۳۸ ۹۶٫۳ ۲۱٫۷ ۳
۸۸٫۹ ۵ ۱۳٫۲ ۱۰٫۳ ۱۱۶ ۲۶٫۲ ۲٫۹۷
۸۸٫۹ ۶ ۱۵٫۶ ۱۲٫۳ ۱۳۵ ۳۰٫۴ ۲٫۹۴
۸۸٫۹ ۶٫۳ ۱۶٫۳ ۱۲٫۸ ۱۴۰ ۳۱٫۵ ۲٫۹۳
۱۰۱٫۶ ۴ ۱۲٫۳ ۹٫۶۳ ۱۴۶ ۲۸٫۸ ۳٫۴۵
۱۰۱٫۶ ۵ ۱۵٫۲ ۱۱٫۹ ۱۷۷ ۳۴٫۹ ۳٫۴۲
۱۰۱٫۶ ۶٫۳ ۱۸٫۹ ۱۴٫۸ ۲۱۵ ۴۲٫۳ ۳٫۳۸
۱۱۴٫۳ ۴ ۱۳٫۹ ۱۰٫۹ ۲۱۱ ۳۶٫۹ ۳٫۹
۱۱۴٫۳ ۵ ۱۷٫۲ ۱۳٫۵ ۲۵۷ ۴۵ ۳٫۸۷
۱۱۴٫۳ ۶٫۳ ۲۱٫۴ ۱۶٫۸ ۳۱۳ ۵۴٫۷ ۳٫۸۲
۱۱۴٫۳ ۸ ۲۶٫۷ ۲۱ ۳۷۹ ۶۶٫۴ ۳٫۷۷
۱۳۹٫۷ ۴ ۱۷٫۱ ۱۳٫۴ ۳۹۳ ۵۶٫۲ ۴٫۸
۱۳۹٫۷ ۵ ۲۱٫۲ ۱۶٫۶ ۴۸۱ ۶۸٫۸ ۴٫۷۷
۱۳۹٫۷ ۶۰۳ ۲۶٫۴ ۲۰٫۷ ۵۸۹ ۸۴٫۳ ۴٫۷۲
۱۳۹٫۷ ۸ ۳۳٫۱ ۲۶ ۷۲۰ ۱۰۳ ۴٫۶۶
۱۳۹٫۷ ۱۲٫۵ ۵۰ ۳۹٫۲ ۱۰۲۰ ۱۴۶ ۴٫۵۲
۱۶۸٫۳ ۵ ۲۵٫۷ ۲۰٫۱ ۸۵۶ ۱۰۲ ۵٫۷۸
۱۶۸٫۳ ۶٫۳ ۳۲٫۱ ۲۵٫۲ ۱۰۵۳ ۱۲۵ ۵٫۷۳
۱۶۸٫۳ ۸ ۴۰٫۳ ۳۱٫۶ ۱۲۹۷ ۱۵۴ ۵٫۶۷
۱۶۸٫۳ ۱۰ ۴۹٫۷ ۳۹ ۱۵۶۴ ۱۸۶ ۵٫۶۱
۱۶۸٫۳ ۱۲٫۵ ۶۱٫۲ ۴۸ ۱۸۶۸ ۲۲۲ ۵٫۵۳
۱۷۷٫۸ ۶٫۳ ۳۳٫۹ ۲۶٫۶ ۱۲۵۰ ۱۴۱ ۶٫۰۷
۱۷۷٫۸ ۸ ۴۲٫۷ ۳۳٫۵ ۱۵۴۱ ۱۷۳ ۶٫۰۱
۱۷۷٫۸ ۱۰ ۵۲٫۷ ۴۱٫۴ ۱۸۶۲ ۲۰۹ ۵٫۹۴
۱۷۷٫۸ ۱۲٫۵ ۶۴٫۹ ۵۱ ۲۲۳۰ ۲۵۱ ۵٫۸۶
۱۹۳٫۷ ۶٫۳ ۳۷٫۱ ۲۹٫۱ ۱۶۳۰ ۱۶۸ ۶٫۶۳
۱۹۳٫۷ ۸ ۴۶٫۷ ۳۶٫۶ ۲۰۱۶ ۲۰۸ ۶٫۵۷
۱۹۳٫۷ ۱۰ ۵۷٫۷ ۴۵٫۳ ۲۴۴۲ ۲۵۲ ۶٫۵
۱۹۳٫۷ ۱۶ ۸۹ ۷۰٫۱ ۳۵۵۴ ۳۶۷ ۶٫۳۱
۲۱۹٫۱ ۶٫۳ ۴۲٫۱ ۳۳٫۱ ۲۳۸۶ ۲۱۸ ۷٫۵۳
۲۱۹٫۱ ۸ ۵۳٫۱ ۴۱٫۶ ۲۹۶۰ ۲۷۰ ۷٫۴۷
۲۱۹٫۱ ۱۰ ۶۵٫۷ ۵۱٫۶ ۳۵۹۸ ۳۲۸ ۷٫۴۲
۲۱۹٫۱ ۱۶ ۱۰۲ ۸۰٫۱ ۵۲۹۷ ۴۸۳ ۷٫۲
۲۱۹٫۱ ۲۰ ۱۲۷ ۹۸٫۲ ۶۲۶۱ ۵۷۲ ۷٫۰۷
۲۴۴٫۵ ۶٫۳ ۴۷٫۱ ۳۷ ۳۳۴۶ ۲۷۴ ۸٫۴۲
۲۴۴٫۵ ۸ ۵۹٫۴ ۴۶٫۷ ۴۱۶۰ ۳۴۰ ۸٫۳۷
۲۴۴٫۵ ۱۰ ۷۳٫۷ ۵۷۰۸ ۵۰۷۳ ۴۱۵ ۸٫۳
۲۴۴٫۵ ۱۲٫۵ ۹۱٫۱ ۷۱٫۵ ۶۹۴۷ ۵۰۳ ۸٫۲۱
۲۴۴٫۵ ۱۶ ۱۱۵ ۹۰٫۲ ۷۵۳۳ ۶۱۶ ۸٫۱
۲۴۴٫۵ ۲۰ ۱۴۱ ۱۱۱ ۸۹۵۷ ۷۳۳ ۷٫۹۷
۲۴۴٫۵ ۲۵ ۱۷۲ ۱۳۵ ۱۰۵۱۷ ۸۶۰ ۷٫۸۱
۲۷۳ ۶٫۳ ۵۲٫۸ ۴۱٫۴ ۴۶۹۶ ۳۴۴ ۹٫۴۳
۲۷۳ ۸ ۶۶٫۶ ۵۲٫۳ ۵۸۵۲ ۴۲۹ ۹٫۳۷
۲۷۳ ۱۰ ۸۲٫۶ ۶۴٫۹ ۷۱۵۴ ۵۲۴ ۹٫۳۱
۲۷۳ ۱۲٫۵ ۱۰۲ ۸۰٫۳ ۸۶۹۷ ۶۳۷ ۹٫۲۲
۲۷۳ ۱۶ ۱۲۹ ۱۰۱ ۱۰۷۰۷ ۷۸۴ ۹٫۱
۲۷۳ ۲۰ ۱۵۹ ۱۲۵ ۱۲۷۹۸ ۹۳۸ ۸٫۹۷
۲۷۳ ۲۵۰ ۱۹۵ ۱۵۳ ۱۵۱۲۷ ۱۱۰۸ ۸٫۸۱
۳۲۳٫۹ ۸ ۷۹٫۴ ۶۲٫۳ ۹۹۱۰ ۶۱۲ ۱۱٫۲
۳۲۳٫۹ ۱۰ ۹۸٫۶ ۷۷٫۴ ۱۲۱۵۸ ۷۵۱ ۱۱٫۱
۳۲۳٫۹ ۱۲٫۵ ۱۲۲ ۹۶ ۱۴۸۴۷ ۹۱۷ ۱۱
۳۲۳٫۹ ۱۶ ۱۵۵ ۱۲۱ ۱۸۳۹۰ ۱۱۳۶ ۱۰٫۹
۳۲۳٫۹ ۲۰ ۱۹۱ ۱۵۰ ۲۲۱۳۹ ۱۳۶۷ ۱۰٫۸
۳۲۳٫۹ ۲۵ ۲۳۵ ۱۸۴ ۲۶۴۰۰ ۱۶۳۰ ۱۰٫۶
۳۵۵٫۶ ۸ ۸۷٫۴ ۶۸٫۶ ۱۳۲۰۱ ۷۴۲ ۱۲٫۳
۳۵۵٫۶ ۱۰ ۱۰۹ ۸۵٫۲ ۱۶۲۲۳ ۹۱۲ ۱۲٫۲
۳۵۵٫۶ ۱۲٫۵ ۱۳۵ ۱۰۶ ۱۹۸۵۲ ۱۱۱۷ ۱۲٫۱
۳۵۵٫۶ ۱۶ ۱۷۱ ۱۵۴ ۲۴۶۶۳ ۱۳۸۷ ۱۲
۳۵۵٫۶ ۲۰ ۲۱۱ ۱۶۶ ۲۹۷۹۲ ۱۶۷۶ ۱۱٫۹
۳۵۵٫۶ ۲۵ ۲۶۰ ۲۰۴ ۳۵۶۷۷ ۲۰۰۷ ۱۱٫۷
۴۰۶٫۴ ۱۰ ۱۲۵ ۹۷٫۸ ۲۴۴۷۶ ۱۲۰۵ ۱۴
۴۰۶٫۴ ۱۲٫۵ ۱۵۵ ۱۲۱ ۳۰۰۳۱ ۱۴۷۸ ۱۳٫۹
۴۰۶٫۴ ۱۶ ۱۹۶ ۱۵۴ ۳۷۴۴۹ ۱۸۴۳ ۱۳٫۸
۴۰۶٫۴ ۲۰ ۲۴۳ ۱۹۱ ۴۵۴۳۲ ۲۲۳۶ ۱۳٫۷
۴۰۶٫۴ ۲۵ ۳۰۰ ۲۳۵ ۵۴۷۰۲ ۲۶۹۲ ۱۳٫۵
۴۰۶٫۴ ۳۰ ۳۵۵ ۲۷۸ ۶۳۲۲۴ ۳۱۱۱ ۱۳٫۳
۴۰۶٫۴ ۴۰ ۴۶۰ ۳۶۱ ۷۸۱۸۶ ۳۸۴۸ ۱۳
۴۵۷ ۱۰ ۱۴۰ ۱۱۰ ۳۵۰۹۱ ۱۵۳۶ ۱۵٫۸
۴۵۷ ۱۲٫۵ ۱۷۵ ۱۳۷ ۴۳۱۴۵ ۱۸۸۸ ۱۵٫۷
۴۵۷ ۱۶ ۲۲۲ ۱۷۴ ۵۳۹۵۹ ۲۳۶۱ ۱۵٫۶
۴۵۷ ۲۰ ۲۷۵ ۲۱۶ ۶۵۶۸۱ ۲۸۷۴ ۱۵٫۵
۴۵۷ ۲۵ ۳۳۹ ۲۶۶ ۷۹۴۱۵ ۳۴۷۵ ۱۵٫۳
۴۵۷ ۳۰ ۴۰۲ ۳۱۶ ۹۲۱۷۳ ۴۰۳۴ ۱۵٫۱
۴۵۷ ۴۰ ۵۲۴ ۴۱۱ ۱۱۴۹۴۹ ۵۰۳۱ ۱۴٫۸
۴۵۷ ۵۰ ۶۳۹ ۵۰۲ ۱۳۴۳۷۵ ۵۸۸۱ ۱۴٫۵
۵۰۸ ۱۰ ۱۵۶ ۱۲۳ ۴۵۸۲۰ ۱۹۱۰ ۱۷٫۶
۵۰۸ ۱۲٫۵ ۱۹۵ ۱۵۳ ۵۹۷۵۵ ۲۳۵۳ ۱۷٫۵
۵۰۸ ۱۶ ۲۴۷ ۱۹۴ ۷۴۹۰۹ ۲۹۴۹ ۱۷٫۴
۵۰۸ ۲۰ ۳۰۷ ۲۴۱ ۹۱۴۲۸ ۳۶۰۰ ۱۷٫۳
۵۰۸ ۲۵ ۳۷۹ ۲۹۸ ۱۱۰۹۱۸ ۴۳۶۷ ۱۷٫۱
۵۰۸ ۳۰ ۴۵۱ ۳۵۴ ۱۲۹۱۷۳ ۵۰۸۶ ۱۶٫۹
۵۰۸ ۴۰ ۵۸۸ ۴۶۲ ۱۶۲۱۸۸ ۶۳۸۵ ۱۶٫۶
۵۰۸ ۵۰ ۷۱۹ ۵۶۵ ۱۹۰۸۸۵ ۷۵۱۵ ۱۶٫۳
۶۱۰ ۱۰ ۱۸۸ ۱۴۸ ۸۴۸۴۷ ۲۷۸۲ ۲۱٫۲
۶۱۰ ۱۲٫۵ ۲۳۵ ۱۸۴ ۱۰۴۷۵۵ ۳۴۳۵ ۲۱٫۱
۶۱۰ ۱۶ ۲۹۹ ۲۳۴ ۱۳۱۷۸۱ ۴۳۲۱ ۲۱
۶۱۰ ۲۰ ۳۷۱ ۲۹۱ ۱۶۱۴۹۰ ۵۲۹۵ ۲۰٫۹
۶۱۰ ۲۵ ۴۵۹ ۳۶۱ ۱۹۶۹۰۶ ۶۴۵۶ ۲۰٫۷
۶۱۰ ۳۰ ۵۴۷ ۴۲۹ ۲۳۰۴۷۶ ۷۵۵۷ ۲۰٫۵
۶۱۰ ۴۰ ۷۱۶ ۵۶۲ ۲۹۲۳۳۳ ۹۵۸۵ ۲۰٫۲
۶۱۰ ۵۰ ۸۸۰ ۶۹۱ ۳۴۷۵۷۰ ۱۱۳۹۶ ۱۹٫۹
۷۱۱ ۱۰ ۲۲۰ ۱۷۳ ۱۳۵۳۰۱ ۳۸۰۶ ۲۴٫۸
۷۱۱ ۲۰ ۴۳۴ ۳۴۱ ۲۵۹۳۵۱ ۷۲۹۵ ۲۴٫۴
۷۱۱ ۲۵ ۵۳۹ ۴۲۳ ۳۱۷۳۵۷ ۸۹۲۷ ۲۴٫۳
۷۱۱ ۳۰ ۶۴۲ ۵۰۴ ۳۷۲۷۹۰ ۱۰۴۸۶ ۲۴٫۱
۷۱۱ ۴۰ ۸۴۳ ۶۶۲ ۴۷۶۲۴۲ ۱۳۳۹۶ ۲۳٫۸
۷۱۱ ۵۰ ۱۰۳۸ ۸۱۵ ۵۷۰۳۱۲ ۱۶۰۴۳ ۲۳٫۴
۷۱۱ ۶۰ ۱۲۲۷ ۹۶۳ ۶۵۵۵۸۳ ۱۸۴۴۱ ۲۳٫۱
۷۶۲ ۱۰ ۲۳۶ ۱۸۵ ۱۶۷۰۲۸ ۴۳۸۶ ۲۶٫۶
۷۶۲ ۱۶ ۳۷۵ ۲۹۴ ۲۶۰۹۷۳ ۶۸۵۰ ۲۶٫۴
۷۶۲ ۲۰ ۴۶۶ ۳۶۶ ۳۲۱۰۸ ۸۴۲۷ ۲۶٫۲
۷۶۲ ۲۵ ۵۷۹ ۴۵۴ ۳۹۳۴۶۱ ۱۰۳۲۷ ۲۶٫۱
۷۶۲ ۳۰ ۶۹۰ ۵۴۲ ۴۶۲۸۵۳ ۱۲۱۴۸ ۲۵٫۹
۷۶۲ ۴۰ ۹۰۷ ۷۱۲ ۵۹۳۰۱۱ ۱۵۵۶۵ ۲۵٫۶
۷۶۲ ۵۰ ۱۱۱۸ ۸۷۸ ۷۱۲۲۰۷ ۱۸۶۹۳ ۲۵٫۲
۸۱۳ ۱۰ ۲۵۲ ۱۹۸ ۲۰۳۳۶۴ ۵۰۰۳ ۲۸٫۴
۸۱۳ ۱۶ ۴۰۱ ۳۱۴ ۳۱۸۲۲۲ ۷۸۲۸ ۲۸٫۲
۸۱۳ ۲۰ ۴۹۸ ۳۹۱ ۳۹۱۹۰۹ ۹۶۴۱ ۲۸
۸۱۳ ۲۵ ۶۱۹ ۴۸۶ ۴۸۰۸۵۶ ۱۱۸۲۹ ۲۷٫۹
۸۱۳ ۳۰ ۷۳۸ ۵۷۹ ۵۶۶۳۷۴ ۱۳۹۳۳ ۲۷٫۷
۹۱۴ ۱۰ ۲۸۴ ۲۲۳ ۲۹۰۱۴۷ ۶۳۴۹ ۳۲
۹۱۴ ۱۶ ۴۵۱ ۳۵۴ ۴۵۵۱۴۲ ۹۹۵۹ ۳۱٫۸
۹۱۴ ۲۵ ۶۹۸ ۵۴۸ ۶۹۰۳۱۷ ۱۵۱۰۵ ۳۱٫۴
۹۱۴ ۳۰ ۸۳۳ ۶۵۶ ۸۱۴۷۷۵ ۱۷۸۲۹ ۳۱٫۳
۱۰۱۶ ۱۰ ۳۱۶ ۲۴۸ ۳۹۹۸۵۰ ۷۸۷۱ ۳۵٫۶
۱۰۱۶ ۱۶ ۵۰۳ ۳۹۵ ۶۲۸۴۷۹ ۱۲۳۷۲ ۳۵٫۴
۱۰۱۶ ۲۵ ۷۸ ۶۱۱ ۹۵۶۰۸۶ ۱۸۸۲۱ ۳۵
۱۰۱۶ ۳۰ ۹۲۹ ۷۲۹ ۱۱۳۰۳۵۲ ۲۲۲۵۱ ۳۴٫۹
۱۰۶۷ ۱۰ ۳۳۲ ۲۶۱ ۴۶۳۷۹۲ ۸۶۹۳ ۳۷٫۴
۱۰۶۷ ۱۶ ۵۲۸ ۴۱۵ ۷۲۹۶۰۰ ۱۳۶۷۶ ۳۷
۱۰۶۷ ۲۵ ۸۱۸ ۶۴۲ ۱۱۱۱۳۵۵ ۲۰۸۳۱ ۳٫۹
۱۰۶۷ ۳۰ ۹۷۷ ۷۶۷ ۱۳۱۴۸۶۴ ۲۴۶۴۶ ۳٫۷
۱۱۶۸ ۱۰ ۳۶۴ ۲۸۶ ۶۰۹۸۴۳ ۱۰۴۴۳ ۴۰٫۹
۱۱۶۸ ۱۶ ۵۷۹ ۴۵۵ ۹۶۰۷۷۴ ۱۶۴۵۲ ۴۰٫۷
۱۱۶۸ ۲۵ ۸۹۸ ۷۰۵ ۱۴۶۶۷۱۷ ۲۵۱۱۵ ۴۰٫۴
۱۲۱۹ ۱۰ ۳۸۰ ۲۹۸ ۶۹۴۰۱۴ ۱۱۳۸۷ ۴۲٫۷
۱۲۱۹ ۱۶ ۶۰۵ ۴۷۵ ۱۰۹۴۰۹۱ ۱۷۹۵۱ ۴۲٫۵
۱۲۱۹ ۲۵ ۹۳۸ ۷۳۶ ۱۶۷۱۸۷۳ ۲۷۴۳۰ ۴۲٫۲
نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل