شمش صادراتی CIS فوب دریای سیاه تا اواسط بهمن ماه کاهشی بود تا جاییکه تا حد ۵۳۰ دلار/تن یا حتی کمتر را هم به خود دید؛ اما از اواسط بهمن ماه مقارن با افزایش قیمت قراضه آهن جهانی، شروع به افزایش قیمت پلکانی نموده و تغییر مسیر داد تا جاییکه طی یک ماه گذشته تا روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه به بالاترین قیمت خود طی یک ماه اخیر، یعنی رقمی حدود ۵۸۵ دلار به ازای هر تن رسید؛ اما گزارشات رسیده حاکی از این موضوع است که از روز پنجشنبه همزمان با توقف این روند افزایش قیمت این کالای استراتژیک در حوزه صادرات فولاد؛ بنای کاهش و تغییر روند گذاشته، تا جاییکه گزارش روز جمعه و شنبه حاکی از کاهش مجموعا ۸ دلاری این کالا فوب دریای سیاه ( ۵۷۷ دلار/تن ) بوده است ...

وضعیت بازار صادرات فولاد


بازار فولاد در ایران

بازار داخلی فولاد کشور ما تقریبا از ابتدای اسفند ماه بنا بر تشخیص ارکان نظارتی بازار؛ بی سر و صدا مسیر خود را از نوسانات جهانی جدا نمود تا جاییکه فولادسازان نتوانستند همانند گذشته از این افزایش قیمت پیش امده یک ماه گذشته در حوزه های صادراتی؛ از بازار داخلی انتفاعی را حاصل نمایند و بازار داخلی روی مسیر رکودی خود آهسته و پیوسته در حال حرکت است تا جاییکه می‌شنویم از اواخر هفته گذشته مسیر جهانی هم کاهشی شده است ...

نوسان سازی نرخ فولاد در بازار طوفان زده داخلی روی نرخ غیر واقعی کنونی تحریم زده دلار؛ برای مصرف کننده داخلی فعلی ناجوانمردانه بود که بالاخره بنظر می‌رسد با گسترده شدن اعتراضات وسیعی که در همه ارکان کشور رخ داد؛ از ابتدای اسفند به راه انصاف بازگشته است ...

در حال حاضر مسیر صادراتی برای فولادسازان باز است و قادرند پس از تامین سهمیه های داخلی؛ با تمام قدرت در بازارهای صادراتی فعالیت داشته باشند و از نوسانات دلاری منتفع گردند ...

بازار داخلی فولاد


انتقال یارانه حاصل از تولید بازار داخلی به همسایگان ایران در بازارچه های مرزی

یک موضوع فقط در این میان آزار دهنده دیده میشود و آن هم انتقال یارانه حاصل از تولید بازار داخلی به همسایگان ایران در بازارچه های مرزی به واسطه ارزان فروشی محصول نهایی حوزه نورد است؛ که گفته میشود حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار به ازای هر تن نرخ میلگرد آجدار صادراتی را پایین تر از رقبا به فروش می رسانند که دلیل اصلی این موضوع وضع تعرفه های وارداتی همسایگان ایران برای مقابله با ورود کالای ارزان قیمت چین و ایران بوده است، بطوریکه شاهد هستیم بنا بر گزارشات متال بولتن از نرخ شمش صادراتی ایران؛ نرخ محصول نهایی صادراتی از نرخ شمش صادراتی، ظاهرا حدود ۲۰ تا ۵۰ دلار/تن ارزانتر است ...

گفته شده راه حل این موضوع به شرط اینکه همسایگان ایران یا بازارهای هدف صادراتی حوزه نورد؛ تعرفه های وارداتی را بردارند؛ وضع تعرفه صادراتی برای حوزه نورد به منظور جلوگیری از ارزان فروشی است.

به هر حال با توجه به اینکه مسیر بازار بیمار و آفت زده داخلی ما از نوسانات بازارهای صادراتی جدا شده؛ این موضوع را به فال نیک گرفته و این روزها خیلی در بحث مداخله سمت و سوی بازارهای صادراتی در بازار داخلی وارد نمیشویم مگر اینکه وقایع تلخ نیمه اول سال برای مصرف کننده داخلی تکرار شده بطوریکه با وضع شیوه نامه های دلاری دولت از این نوع قیمت گذاری داخلی مجددا پشتیبانی نماید ... تا چه پیش آید ...

0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق