میلگرد آجدار

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 32 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

22,290 تومان
تغییر قیمت: 50

میلگرد آجدار 28 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

22,290 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 25 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

22,570 تومان
تغییر قیمت: 40

میلگرد آجدار 22 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

22,480 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 20 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

22,750 تومان
تغییر قیمت: 50

میلگرد آجدار 18 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

22,750 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 16 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

22,800 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 14 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

22,750 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 12 ذوب آهن اصفهان (A3)

بروزرسانی: 4 ساعت قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

23,850 تومان
تغییر قیمت: 280
کویر کاشان
محصول قيمت

میلگرد آجدار 40 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

40

کیلوگرم

A3

23,570 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 36 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

36

کیلوگرم

A3

23,570 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 32 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 28 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 25 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

25

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 22 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

22

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 20 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

20

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید

میلگرد آجدار 18 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

18

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 16 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

16

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 14 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

14

کیلوگرم

A3

22,790 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 12 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 5 ساعت قبل

کارخانه

12

کیلوگرم

A3

24,395 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 10 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 1 هفته قبل

کارخانه

10

کیلوگرم

A3

24,460 تومان
تغییر قیمت: ثابت

میلگرد آجدار 8 کویر کاشان (A3)

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

8

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
محصول قيمت

میلگرد آجدار 32 نیشابور (A3)

بروزرسانی: 8 ساعت قبل

کارخانه

32

کیلوگرم

A3

تماس بگیرید

میلگرد آجدار 28 نیشابور (A3)

بروزرسانی: 3 ساعت قبل

کارخانه

28

کیلوگرم

A3

21,745 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 542 نتیجه
milgerd-ajdar_1568947452

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار یکی از مقاطع فولادی است که مهمترین نقش آن، افزایش سطح مقاومت کششی در سازه های بتنی و آرماتورهای فولادی در بتن می باشد. بتن آرمه یا همان بتن مسلح شده نیز توسط نوعی فولاد، افزایش مقاومت پیدا کرده که آن فولاد، میلگرد می باشد. که معمولاً با نام فولاد میلگرد نیز شناخته می شود. کشورهای مختلف با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی خود، استاندارد مختص خود را برای مقاطع فولادی تعریف نموده اند. استانداردهای مختلف میلگرد، خواص منحصر به فردی دارد. در ایران نیز عمده میلگرد که به وسیله ذوب آهن اصفهان تولید می شود، مطابق با استانداردهای کشور روسیه می باشد.

قیمت میلگرد آجدار

کشور روسیه 3 نوع استاندارد برای میلگردها تعریف نموده است که شامل : فولاد A1 ، فولاد A2، فولاد A3 می باشد. فولاد A1 ، میلگرد ساده می باشد که سطح صاف و بدون آج دارد. مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن برابر با 2400 و 3600 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می‌باشد. فولاد A2 ، میلگرد آجدار است که در بازار نیز با نام میلگرد آجدار شناخته می شود. مقاومت تسلیمی آن 3400 و مقاومت کششی 5000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می باشد  فولاد A3، نوع سوم میلگردهای استاندارد کشور روسیه بود که با نام میلگرد آجدار شناخته شده اند. میزان مقاومت تسلیم آن برابر 4000 و مقاومت کششی آن برابر 6000 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع می باشد. با توجه به استانداردهای کشورهای مختلف، کارخانجات مختلف در ایران نیز ، استانداردهای گوناگونی را تولید می کنند. در کارخانه ذوب آهن اصفهان براساس استاندارد کشور روسیه، میلگردها تا قطر 40 میلیمتر تولید می شوند.

برای اطلاع از شرایط صادرات میلگرد می توانید با کارشناسان شهر آهن در تماس باشید.