Transportati-n-of-steel-products
با توجه به چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید ۲۰۰میلیون تن مواد معدنی و محصولات آن در زنجیره فولاد جابه‌جا شود تا به تولید ۵۵میلیون تن فولاد دست یابیم؛ این چشم‌انداز باید بیش از پیش سایر زیر ساخت ها به خصوص حمل و نقل را تقویت کند. این در حالی است که حمل و نقل توانایی این چشم انداز را نخواهد داشت. نگاه طرح جامع فولاد به ایجاد زیرساخت‌ها به این سمت و سو است که حمل‌ونقل ۴برابری در زمینه ریل ایجاد کنیم تا ایجاد چنین ظرفیتی درخور توجه باشد چراکه توسعه خطوط ریلی و سرمایه‌گذاری در این بخش با توجه به روند گذشته، یکی از چالش‌های اصلی طرح جامع فولاد به‌شمار می‌رود. به منظور ایجاد زیرساخت برای ۵۵میلیون تن فولاد باید حدود ۱۳میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود که حدود ۶میلیارد آن به شبکه حمل‌ونقل اختصاص یابد اما موضوع این است که تاکنون چنین سرمایه‌گذاری انجام نشده است. از این‌رو اگر نتوانیم در افق چشم‌انداز برای حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری مناسب کنیم، به نوعی در این صنعت با ترافیک سنگینی که در نهایت به قفل‌شدگی منجر می‌شود، روبه‌رو خواهیم شد. در زمینه صادرات نیز باید شبکه حمل‌ونقل دریایی را بهبود بخشیم، این در حالی است که اسکله‌های ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. همچنین به دلیل دولتی بودن بنادر ایران در عمل شاهد هستیم که رقابتی بین آنها شکل نمی گیرد. این در حالی است که برای رقابتی بودن هزینه حمل‌ونقل دریایی، نیاز به ساخت اسکله با عمق آبخور ۲۴ متر داریم تا امکان پهلوگیری کشتی‌های با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن فراهم شود. از این‌‌رو صنعت فولاد کشور باید بیش از پیش به توسعه زیرساختی حمل‌ونقل زمینی و دریایی توجه کافی کند. شما می توانید در شهر آهن قیمت روز میلگرد ، قیمت ورق روغنی ، قیمت ورق رنگی و سایر آهن آلات را مشاهده نمایید.