import-iron
فولاد از بزرگترین  و حائز اهمیترین بازرها در تجارت جهانی می باشد. کشور چین با در دسا داشتن سهمی بیشتر , یکی از کشورهای به نام و محبوب در این بازار می باشد چین با انجام دامپینگ های بسیار سعی در نکهداری این بازراها دارد. اختصاص دادن جایزه های صادراتی بزرگ به تولید کنندگان و صادرکنندگان سبب شده است قیمت تمام شده برای تولید محصولات فولادی تا حد قابل توجهی کاهش یابد. بنابراین تولید کنندگان چینی قادر خواهند بود با قیمت کمتری محصولات خود را عرضه کنند. در مقابل اقدامات چین و دامپینگ های شدید ، کشورهای دیگر با افزایش تعرفه های سنگین واردات این محصولات سعی در کنترل این بازار خواهند داشت . آمریکا اخیرا تعرفه واردات فولاد به کشورش را 255 درصد افزایش داد. این در حالی است که تعرفه واردات فولاد به ایراندر بیشترین حالت خود 20 درصد می باشد. و تولید کنندگان بیان می کنند که با این تعرفه های واردات و همچنین هزینه های داخلی نمی توانند با این محصولات رقابت کنند، هر چند که در ماه های اخیر تعرفه واردات افزایش یافت و ارز دولتی نیز برای واردات محصولات فولادی نیز حذف گردید. تولیدکنندگان فولاد نیز بر این عقیده هستند، که این افزایش تعرفه واردات هنوز هم پاسخگو نیست و باید تعرفه های بیشتری وضع شود. مهدی کرباسیان - رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران - نیز به ضرورت افزایش تعرفه واردات فولاد تاکید کرد. با توجه به برنامه های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 مهم ترین تلاش دولت باید حمایت از تولیدکنندگان فولاد باشد، تا بتوانند با افزایش ظرفیت حجم بازاریابی و صادرات خود را کاهش دهند. مطابق با نظر برخی از کارشناسان اگر ایران بخواهد تا 1404 به رشد 8 درصدی دست یابد نیازمند افزایش نیاز فولاد داخلی تا حد چشمگیری هستیم که این افزایش خود بخشی از بازار مصرف برای تولید کنندگان را ایجاد خواهد کرد. وزیر صنعت نیز در ششمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با توجه به وضعیت بازار بیان نمود که صنعت و تولید داخلی باید با سیاست های تعرفه ای دولت مورد حمایت قرار بگیرد و در راستای این برنامه تلاش جدی برای افزایش بهره وری و همچنین استفاده از بهترین فناوری ها را  در تکمیل زنجیره تولید فولاد را نباید فراموش کنیم. شریعتمداری نیز بیان نمود در صنایع فولادی باید به تولید محصولات  که صادرات گرا هستند تمرکز کنیم، وی افزود: باید با انجام مهندسی دقیق در زنجیره فولاد مدیریت لازم را داشته باشیم. و در تلاش برای اصلاح رویه های گمرکی و سیاست های تعرفه ای اثربخش برای این بخش باشیم. صحبت های وزیر صنعت نه به عنوان یک اظهارنظر کارشناسانه بلکه به عنوان یک پیشنهاد صریح از سوی دفتر رییس جمهور برای افزایش تعرفه واردات فولاد مطرح شده است که به این ترتیب با توجه به شرایطی که در حال حاضر در این حوزه وجود دارد، این امکان می رود که با چراغ سبز دولت، تعرفه واردات فولاد با افزایش روبرو شود. و تولیدکنندگان داخلی نیز بتوانند به خوبی رقابت کنند.