معرفی سازه های سبک فولادی ( LSF )

در دوره حاضر سبک سازي از جمله مفاهيم كاربردي ايمني در زمان وقوع زلزله به شمار مي رود.. مهمترين هدف سبک سازي و كاهش نيروي وارده به ساختمان ها در هنگام وقوع زلزله میباشد. از اینرو براي سبک سازي ، از سیستم ساخت قاب های سبک فولادی (LSF) که از مصالح سازه اي سبك ساخته می شود، استفاده می شود. Lightweight Steel Framing که به اختصار LSF می نامند، سیستمی ساختمانی است، که غالبا در ساختمان هایی حداکثر 5 طبقه استفاده می شود .این سیستم به لحاظ ساخت مشابه روش ساخت ساختمان های چوبی است. LSF یكی از مناسبترین سیستم های ساختمانی میباشد كه کاربرد زیادی در صنعت ساختمان در دوره کنونی دارد. اصلی ترین عامل در سازه های فولادی سبك، مقاطع فولادی جدار نازك (LGS) میباشد. مقاطع فولادی جدار نازك بواسطه سبك بودن  به راحتی قابل حمل میباشند. بخش های مختلف ساختمان با این مقاطع به راحتی قابل مونتاژ است که این عامل باعث سرعت ساخت می شود. این سازه ها از 3 جزء اصلی شامل پروفیل های از ورق های فولادی سرد نورد شده به عنوان اعضای باربر، صفحات گچی یا پی وی سی به عنوان پوشش و دیوارهای جداکننده، و لایه عایق حرارتی و عایق صوتی میباشد.