تیرآهن

لیست قیمت تیرآهن

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

تیرآهن IPE 30 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

15,700,000 تومان
تغییر قیمت: 50,000

تیرآهن IPE 27 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

12,700,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 24 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

10,800,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 22 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

9,600,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 20 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

8,400,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

قیمت تیرآهن 18 اصفهان ذوب آهن

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

6,650,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 16 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

5,550,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن 14 اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

4,500,000 تومان
تغییر قیمت: 50,000

تیرآهن IPE 12 ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

3,750,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت پروفیل صنعت ماهان
محصول قيمت

تیرآهن IPE 18 بلند پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

6,000,000 تومان
تغییر قیمت: 800,000

تیرآهن IPE 18 کوتاه پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

6,000,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 16 بلند پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن IPE 16 کوتاه پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

5,000,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 14 بلند پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن IPE 14 کوتاه پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

5,000,000 تومان
تغییر قیمت: 1,000,000
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

تیرآهن IPE 24 فابریک فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن IPE 22 فابریک فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

9,300,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 20 فابریک فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

8,100,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 18 فابریک فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

6,100,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 16 فابریک فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

5,100,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

قیمت تیرآهن 14 فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

4,100,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تیرآهن IPE 14 سبک فایکو

بروزرسانی: 20 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید
نورد آریان فولاد
محصول قيمت

تیرآهن IPE 16 آریان فولاد (آرین)

بروزرسانی: چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1403

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

تیرآهن IPE 27 آریان فولاد (آرین)

بروزرسانی: 21 ساعت قبل

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید