تبدیل

فیلترها
تبدیل تبدیل
محصول قيمت
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 143,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/23 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 143,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 56,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 56,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 56,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 34,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 34,000 تومان 1,000
تبدیل فولادی تبدیل
محصول قيمت
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 143,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/23 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 143,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 76,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 56,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 56,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 56,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 34,000 تومان -
تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×4 اینچ اتصالات ساجد بروزرسانی: 1401/08/29 34,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای تبدیل
محصول قيمت
تبدیل فولادی دنده ای 3×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×4 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 190,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 143,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/23 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.1/2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 143,000 تومان -
تبدیل فولادی دنده ای 3.4×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 1.2×3 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
تبدیل فولادی دنده ای 2×2.1/2 اینچ مک چین بروزرسانی: 1401/08/29 تماس بگیرید
نتایج 1 تا 24 از کل 578 نتیجه
تبدیل

از تبدیل برای کاهش یا افزایش سایز لوله استفاده می شود. تبدیل ها در جنس های فولادی، فولاد ضد زنگ یا استیل و... تولید می شوند. تبدیل ها در دو نوع درزدار و بدون درز یا مانیسمان در بازار عرضه می شود. تبدیل ها به دو صورت هم مرکز و غیر هم مرکز یا تبدیل تولید می شوند. براساس استاندارد ASME B16.9 دو نوع تبدیل هم مرکز یا ردیوسر هم مرکز و تبدیل غیر هم مرکز در بازار موجود است. در این نوع تبدیل ها هر دو محور ورودی و خروجی روی هم منطبق هستند. 

قیمت تبدیل

قیمت تبدیل بسته به جنس و سایز متفاوت است. قیمت تبدیل استیل نسبت به قیمت تبدیل فولادی بالاتر است. همچنین قیمت تبدیل صاف یا همان تبدیل هم مرکز از تبدیل کج یا همان تبدیل غیر هم مرکز کمتر است، و این به دلیل سادگی فرایند ساخت آن است. هنگام خرید تبدیل توصیه میشود به کیفیت و وزن تبدیل دقت نمایید. در شرایط کنونی باتوجه به نوسانات بازار قیمت محصولات فولادی اعم از انواع تبدیل ها متغیر بوده است، برای تهیه تبدیل با کیفیت و قیمت مناسب پیشنهاد میکنیم از مراکز فروش آهن آلات مطمین مانند فروشگاه شهر آهن تهیه نمایید. این مجموعه برای دسترسی راحت خریداران لیست کامل و دقیقی از قیمت محصولات تولید انواع کارخانجات را تهیه و در اختیار خریداران قرار داده است.

کارخانه های تولید تبدیل

کارخانجات بسیاری در داخل کشور تبدیل تولید میکنند. از جمله آنها میتوان به شرکت ایران اتصال (صنایع فولادی آسیا)، شرکت فولاد صنعت امین، شرکت ساجد و شرکت اتصالات گازی آریا در بازار ایران اشاره کرد. و همچنین از محصولات وارداتی مانند تبدیل بنکن در بازار داخلی به فروش میرسد. شایان ذکر است که تبدیل کج یا غیر هم مرکز با برند بنکن موجود است و برندهای داخلی تبدیل هم مرکز یا تبدیل صاف تولید می کنند.

نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل