تبدیل فولادی درزدار

فیلترها
صنایع فولادی آسیا (ایران اتصال)
محصول قيمت

تبدیل فولادی درزدار 8×10 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

10x8

عدد

430,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 6×8 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

8x6

عدد

430,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 5×8 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

8x5

عدد

264,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 4×8 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

8x4

عدد

274,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 5×6 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

6x5

عدد

124,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 4×6 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

6x4

عدد

124,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 3×6 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

6x3

عدد

144,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×6 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

6x2.1/2

عدد

144,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 4×5 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

5x4

عدد

104,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 3×5 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

5x3

عدد

114,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×5 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

5x2.1/2

عدد

134,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 3×4 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

4x3

عدد

59,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×4 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

4x2.1/2

عدد

60,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2×4 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

4x2

عدد

68,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1.1/2×4 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

4x1.1/2

عدد

80,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1.1/4×4 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

4x1.1/4

عدد

80,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1×4 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

4x1

عدد

80,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2.1/2×3 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

3x2.1/2

عدد

43,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2×3 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

3x2

عدد

43,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1.1/2×3 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

3x1.1/2

عدد

42,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1.1/4×3 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

3x1.1/4

عدد

47,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1×3 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

3x1

عدد

46,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 2×2.1/2 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

2.1/2x2

عدد

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

تبدیل فولادی درزدار 1.1/2×2.1/2 اینچ صنایع فولادی آسیا

بروزرسانی: 2 هفته قبل

کارخانه

1.1/2×2.1/2

عدد

35,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 147 نتیجه

انواع اتصالات به دو دسته کلی اتصالات جوشی و اتصالات فشارقوی تقسیم می شوند. از طرفی اتصالات جوشی دارای دو دسته اتصالات جوشی درزدار و اتصالات جوشی مانیسمان (بدون درز) تقسیم می باشند.

تفاوت اتصالات جوشی و اتصالات فشارقوی در نحوه اتصال به لوله، روش ساخت و نوع مواد سازنده و ارزان تر بودن اتصالات جوشی می باشد.

از تفاوت های اتصالات جوشی درزدار و اتصالات جوشی مانیسمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 در بدنه اتصالات درزدار درزجوش سراسری وجود دارد درصورتی که در ساخت نوع مانیسمان بدنه ای یکپارچه استفاده شده که درز ندارد.

نوع مانیسمان قابلیت تحمل فشار و دمای بالاتری را دارد.

اتصالات مانیسمان تا سایز 24 اینچ تولید می شوند ولی اتصالات درزدار تا سایز های بزرگتر از 24 اینچ نیز موجودند.

با توجه به توضیحات ارائه شده، تبدیل فولادی از نوع اتصالات جوشی است که بصورت درزدار و بدون درز تولید می شود.

تبدیل فولادی درزدار، از نوع اتصالات جوشی درزداراست که طی فرآیند سختکاری و جوشکاری با استفاده از ورق فلزی ساخته می شود و در مصارف صنعتی برای دستیابی به اهداف مختلف، خصوصا تغییر سایز لوله ها به کار میرود.

در ساخت این قطعه، دو سر یک ورق فولادی به یکدیگر متصل می شود و در سر تا سر محل اتصال جوش می خورد. مشخصه ظاهری این تبدیل، وجود یک سمت دارای قطر بزگ تر و سمت دیگر دارای قطر کوچکتر است.

انواع تبدیل فولادی درزدار

انواع تبدیل فولادی درزدار بر اساس ساختار (ظاهر) به دو دسته زیر تقسیم می شود:

تبدیل فولادی درزدار صاف (هم مرکز): در ساخت تبدیل هم مرکز، محور مرکزی یک سر هم راستا با محور مرکزی طرف دیگر است و قطعه تولیدی دارای تقارن حول محور طولی خود است. از این تبدیل فقط در شرایطی استفاده می شود که دو لوله ی متصل شونده توسط تبدیل، هم راستا و هم مرکز باشند. همچنین بهتر است در خطوط عمودی از تبدیل هم مرکز استفاده شود.

تبدیل فولادی درزدار کج (غیر هم مرکز): در ساخت تبدیل غیر هم مرکز، همان طور که از اسمش پیداست، دو سر تبدیل حول یک محور مرکزی متمرکز نشده اند و یک پله اختلاف بین دو سر کوچکتر و بزرگتر قطعه وجود دارد. از این تبدیل صاف برای شرایطی استفاده می شود که دو لوله ی متصل شونده توسط تبدیل، هم راستا و هم مرکز نباشند. همچنین بهتر است در خطوط افقی از تبدیل غیر هم مرکز استفاده شود.

 کاربرد تبدیل فولادی درزدار

اتصالات جوشی در دو جنس فولادی و استیل تولید شده و بطور کلی در صنایع آب و فاضلاب، گاز، بخار، هوا و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

در میان انواع قطعات جوشی، کاربرد قطعه تبدیل درزدار، تغییر سایز لوله است یعنی زمانی که لازم باشد قطر لوله کاهش و یا افزایش یابد، استفاده می شود. از دیگر کاربرد های این قطعه، اتصال لوله های فلزی به یکدیگر، تغییر جهت و انشعاب گرفتن از خطوط لوله آب و گاز می باشد. اتصالات درزدار به دلیل جوشی بودن، سیستم را آب بندی و استحکام سیستم لوله کشی را افزایش می دهند.

قیمت تبدیل فولادی درزدار

در تعیین قیمت تبدیل فولادی درزدار مواردی مانند برند، کشور سازنده، نوع آلیاژ، ضخامت ورق، مقاومت مکانیکی اتصالات و درصد خلوص فولاد به کار رفته در آن، موثر اند. لازم به ذکر است که با توجه به کاربرد تبدیل درزدار هم مرکز برای خطوط لوله فشار پایین، قیمت آن در مقایسه با سایر انواع تبدیل پایین تر است. جهت اطلاع از لیست قیمت تبدیل فولادی درزدار به سایت شهرآهن مراجعه نمائید.

خرید تبدیل فولادی درزدار

باید توجه داشت که اساس انتخاب اتصالات درزدار، فشار ، دما و جنس لوله است. جهت بررسی انواع تبدیل فولادی درزدار می توانید از سایت شهرآهن بهره بگیرید که از کامل ترین مراجع برای خرید انواع اتصالات و دیگر قطعات آهنی و فلزی می باشد. جهت خرید تبدیل فولادی درزدار به سایت شهرآهن مراجعه نموده و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره مندرج در سایت تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما در بخش فروش برای خدمت رسانی به شما در همه ساعات شبانه روز حاضر هستند.