نبشی ساختمانی

فیلترها
ذوب آهن اصفهان
محصول قيمت

نبشی سایز 10×100×100 ذوب آهن (12 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

12

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید

نبشی سایز 8×80×80 ذوب آهن (12 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

12

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

تماس بگیرید

نبشی سایز 6×60×60 ذوب آهن (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

تماس بگیرید
شرکت پروفیل صنعت ماهان
محصول قيمت

نبشی سایز 10×100×100 پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید

نبشی سایز 8×80×80 پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

تماس بگیرید
فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قيمت

نبشی سایز 10×100×100 فایکو (12 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

12

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید

نبشی سایز 10×100×100 فایکو (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید
شرکت فولاد نستا
محصول قيمت

نبشی سایز 5×50×50 نستا (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

23,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

34,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

30x30

کیلوگرم

3

34,700 تومان
تغییر قیمت: ثابت
گروه صنعتی شکفته
محصول قيمت

نبشی سایز 8×100×100 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

8

24,100 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 8×80×80 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

24,000 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 7×80×80 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

7

23,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 6×60×60 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

تماس بگیرید

نبشی سایز 5×60×60 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

تماس بگیرید

نبشی سایز 5×50×50 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

24,350 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

4

24,350 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

24,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

30x30

کیلوگرم

2.5

24,450 تومان
تغییر قیمت: ثابت
شرکت فولاد جاوید بناب
محصول قيمت

نبشی سایز 6×60×60 جاوید بناب (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

تماس بگیرید

نبشی سایز 5×60×60 جاوید بناب (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

27,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 4×60×60 جاوید بناب (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

4

27,500 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 3×60×60 جاوید بناب (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

3

27,600 تومان
تغییر قیمت: ثابت

نبشی سایز 5×50×50 جاوید بناب (6 متری)

بروزرسانی: 6 ساعت قبل

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

27,400 تومان
تغییر قیمت: ثابت
نتایج 1 تا 24 از کل 163 نتیجه
construction-angel

نبشی مقطعی است که در دو حالت مرکب و منفرد در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نقش اصلی نبشی ها، اتصال عناصر به یکدیگر می باشد. برای مثال در اتصال تیرآهن ها به بیم های باربر، اتصال پل ها به ستون ها، اتصال ستون به فونداسیون و همچنین برای ساخت خرپا و ستون نیز مورد استفاده  قرار می گیرد. نبشی لقمه نوعی از نبشی است که در سازه های آسانسور به صورت نبشی خرد شده استفاده می گردد.

نبشی ساختمانی

یکی از مهمترین و پرکاربردترین پروفیل های ساختمانی می باشد که در نقشه های مهندسی با حرف بزرگ "L" نمایش داده می شوند. همچنین اگر جان و بال  نبشی با یکدیگر برابر باشد مقدار آن ها را بعد از L ذکر می کنند مانند L200 که به معنی آن است که نبشی مورد نظر بال و جان مساوی 200 میلی متر دارند. اگر بال و جان نبشی نابرابر باشند هر دو مقدار را به صورت ضرب پس از حرف L می آورند. مانند L200×100  که به معنی آن است که نبشی فوق جان و بال نابرابر دارد که بال آن 200 میلی متر و جان آن 100 میلی متر می باشد.

انواع نبشی ساختمان

نبشی پرسی

یکی از انواع نبشی می باشد که از پایه یک ورق 6 متری بوده است و در اثر خمش ورق از وسط عرض آن ، خم شده و به شکل نبشی در می آید.

نبشی فابریک

نوعی از نبشی است که از همان پایه در کارخانه به صورت نبشی تولید می گردد. قیمت نبشی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند.

کاربرد نبشی ساختمانی

نبشی یکی از مهمترین مقاطعی است که در ساختمان سازی و صنعت نبشی کاربرد گسترده ای دارند. نبشی ها به دو حالت شاخه و خردشده (نبشی لقمه) در قالب ها و سازه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص مهم در سنجش نبشی ها، طول و ضخامت بال ها می باشد. به عنوان مثال نبشی 4×40×40 بدین معنی است که طول بال و جان آن هر کدام 40 میلی متر و ضخامت آن 4 میلی متر می باشد. برای اطلاع از قیمت نبشی ساختمان، لیست قیمت نبشی ساختمان، قیمت نبشی کشی ساختمان، قیمت نبشی کاری ساختمان، لیست قیمت انواع نبشی ساختمانی، قیمت نبشی ساختمانی، لیست قیمت نبشی ساختمانی به  فروشگاه اینترنتی شهرآهن مراجعه نمایید.