فیلترها
FROM #__hikashop_product_category AS a LEFT JOIN #__hikashop_product AS b ON a.product_id=b.product_id LEFT JOIN #__hikashop_category AS man ON b.product_manufacturer_id = man.category_id WHERE (b.product_published = 1) AND (b.product_type = 'main') AND (a.category_id IN (24,25,26,27,114,93)) AND ((b.product_access = 'all' OR b.product_access LIKE '%,9,%')) ORDER BY man.category_ordering, CAST(CONCAT(IFNULL(b.product_size,''),IFNULL(b.product_size_inch,''),IFNULL(b.product_length_mm,''),IFNULL(b.product_thickness,''),IFNULL(b.product_length_m,'')) AS decimal(10,2)) ASC

قیمت مشتقات میلگرد

محصول قيمت
مش ساده 6 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

17,340 تومان 230
مش ساده 6 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

17,340 تومان 230
مش ساده 6 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

17,340 تومان 230
مش ساده 6 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

17,340 تومان 230
مش ساده 6 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

17,340 تومان 230
مش ساده 8 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 10 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 10 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 10 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 10 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
مش آجدار 12 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/05/03

کارخانه

کیلوگرم

16,380 تومان 50
نتایج 1 تا 20 از کل 66 نتیجه
450+ مشتری وفادار و راضی
1200+ گردش ماهیانه محصول
730+ مشاوره تخصصی خرید
1000+ مرسوله ارسالی موفق