قیمت مشتقات میلگرد

فیلترها
محصول قيمت

فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

کارخانه

متر

2.2

39,510 تومان
تغییر قیمت: ثابت
بنگاه تهران
محصول قيمت

بولت رزوه 15 سانت سایز 32 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

32

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 15 سانت سایز 28 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

28

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 15 سانت سایز 25 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 15 سانت سایز 22 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 15 سانت سایز 20 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 15 سانت سایز 18 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 10 سانت سایز 32 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

32

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 10 سانت سایز 28 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

28

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 10 سانت سایز 25 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 10 سانت سایز 22 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 10 سانت سایز 20 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت رزوه 10سانت سایز 18 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت آجدار 18 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت آجدار 16 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

16

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت آجدار 14 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

14

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت آجدار 12 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

12

کیلوگرم

تماس بگیرید

بولت آجدار 10 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

10

کیلوگرم

تماس بگیرید

سیم آرماتور 2.5 گالوانیزه

بروزرسانی: 14 ساعت قبل

بنگاه تهران

2.5

کیلوگرم

31,561 تومان
تغییر قیمت: ثابت

بولت ساده 40 بنگاه تهران

بروزرسانی: 18 ساعت قبل

بنگاه تهران

40

کیلوگرم

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 20 از کل 67 نتیجه