قیمت مشتقات میلگرد

فیلترها
محصول قيمت
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2 بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

متر

2.2

27,000 تومان -10
مش ساده 6 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

19,800 تومان -10
مش ساده 6 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

19,800 تومان -10
مش ساده 6 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

19,800 تومان -10
مش ساده 6 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

19,800 تومان -10
مش ساده 6 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

19,800 تومان -10
مش ساده 8 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

19,800 تومان -10
مش ساده 8 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 10 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 10 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 10 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 10 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1401/07/10

کارخانه

کیلوگرم

18,100 تومان -10
نتایج 1 تا 20 از کل 67 نتیجه
نوشتن دیدگاه
نام و نام خانوادگی
ایمیل