قیمت مشتقات میلگرد

فیلترها
محصول قيمت
مش ساده 6 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

17,910 تومان 10
مش ساده 6 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

17,910 تومان 10
مش ساده 6 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

17,910 تومان 10
مش ساده 6 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

17,910 تومان 10
مش ساده 6 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

17,910 تومان 10
مش ساده 8 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش ساده 8 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 10 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,210 تومان 10
مش آجدار 10 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,210 تومان 10
مش آجدار 10 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,210 تومان 10
مش آجدار 10 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,210 تومان 10
مش آجدار 10 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,210 تومان 10
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,910 تومان 10
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,910 تومان 10
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,910 تومان 10
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,910 تومان 10
مش آجدار 12 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1400/07/23

کارخانه

کیلوگرم

16,910 تومان 10
نتایج 1 تا 20 از کل 66 نتیجه
0+ مشتری وفادار و راضی
0+ گردش ماهیانه محصول
0+ مشاوره تخصصی خرید
0+ مرسوله ارسالی موفق