قیمت مشتقات میلگرد

فیلترها
محصول قيمت
فنس چشمه 6.5 مفتول 2.2 بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

متر

2.2

29,500 تومان 800
مش آجدار 14 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

14

کیلوگرم

19,550 تومان -1,350
مش آجدار 14 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

14

کیلوگرم

19,550 تومان -1,350
بولت رزوه 15 سانت سایز 32 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

32

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 14 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

14

کیلوگرم

19,550 تومان -1,350
بولت رزوه 15 سانت سایز 28 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

28

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 14 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

14

کیلوگرم

19,550 تومان -1,350
بولت رزوه 15 سانت سایز 25 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 14 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

14

کیلوگرم

19,550 تومان -1,350
بولت رزوه 15 سانت سایز 22 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

22

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 12 چشمه 10×10 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

12

کیلوگرم

19,550 تومان -250
بولت رزوه 15 سانت سایز 20 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

20

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 12 چشمه 25×25 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

12

کیلوگرم

19,550 تومان -250
بولت رزوه 15 سانت سایز 18 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

18

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 12 چشمه 15×15 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

12

کیلوگرم

19,550 تومان -250
بولت رزوه 10 سانت سایز 32 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

32

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 12 چشمه 20×20 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

12

کیلوگرم

19,550 تومان -250
بولت رزوه 10 سانت سایز 28 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

28

کیلوگرم

تماس بگیرید
مش آجدار 12 چشمه 30×30 مش تهران بروزرسانی: 1401/09/20

کارخانه

12

کیلوگرم

19,550 تومان -250
بولت رزوه 10 سانت سایز 25 بنگاه تهران بروزرسانی: 1401/09/21

بنگاه تهران

25

کیلوگرم

تماس بگیرید
نتایج 1 تا 20 از کل 67 نتیجه